346-5007/01 – Technologie montáže (TechM)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MES0011 Ing. Jakub Měsíček, Ph.D.
MIZ0011 Ing. Ondřej Mizera, Ph.D.
PAG016 doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
NOV92 prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 17+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je definovat, detailně popsat a začlenit proces montáže do oblasti výroby. Absolvent předmětu bude schopen navrhnout postup montáže výrobního zařízení a zhodnotit jeho vliv na výslednou přesnost zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Výuka předmětu je zaměřena na teoretická i praktická zvládnutí závěrečné fáze výroby strojů a zařízení velkých investičních celků v jejím vnitřním uspořádání za dodržení technických, technologických a organizačních podmínek v návaznosti na technologii výroby jednotlivých součástí a technologičnost jejich konstrukce včetně zásad navrhování pracovišť montážního charakteru pro jednotlivé druhy montáže jakožto fáze, která zhodnocuje předcházející výrobní výsledky po stránce technické, kvalitativní i ekonomické.

Povinná literatura:

PETRŮ, J.; ČEP, R. Základy montáže [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012 [cit. 2012-10-25]. Scripta electronica. s. 123. Dostupné na WWW:< http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory>. ISBN 978-80-248-2773-5. PETŘKOVSKÁ, L.; PETRŮ, J. Engineering Metrology and Assembly. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012, p. 57. BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; NOVÁKOVÁ, Jana; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Technologie II – 1. díl. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TUO, 2008. 150 s. ISBN 978-80-248-1822-1. BRYCHTA, J.; ČEP, R.; NOVÁKOVÁ, J.; PETŘKOVSKÁ, L. Technologie II 2. díl. Ostrava : Ediční středisko VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008, s. 150. ISBN 978-80-248-1822-1. BRYCHTA, J.; ČEP, R.; SADÍLEK, M.; PETŘKOVSKÁ, L.; NOVÁKOVÁ, J. Nové směry v progresivním obrábění [online]. Ostrava : Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2007 [cit. 2009-1-8]. Scripta electronica. s. 251. Dostupné na WWW:. ISBN 978-80-248-1505-3.

Doporučená literatura:

HAVRILA, M. Automatizovaná montáž. Prešov : FVT Prešov, 1997. HOFMANN, Petr. Technologie montáže. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. 90 s. ISBN 80-7082-382-8. KAUFMAN, M. a kol. Racionalizace interních montáží. Praha : SNTL Alfa Praha, 1980. 350 s. MÁDL, Jan. Technologie obrábění a montáže : návody ke cvičení. 2. vyd. Praha : České vysoké učení technické, 1990. 162 s. PLACHER, Z. Technologie montáže. Praha : ITP Praha, 1967. SCHRÖCK, Joseph. Montáž, lícování a měření. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury – Redakce strojírenské literatury, 1965. 306 s. 04-290-64. SLANINA, F. a kol. Montáž v strojárskych a elektrotechnických výrobách. Bratislava : Alfa Bratislava, 1990. VALENTOVIČ, Ernest. Technológia montáže. Bratislava : STU Bratislava, 1999. 96 s. VASILKO, Karol; HRUBÝ, Jindřich; LIPTÁK, Ján. Technológia obrábania a montáže. Bratislava : Alfa Bratislava, 1991. 496 s. ISBN 80-05-00807-4. VLACH, Bohumil a kol. Technologie obrábění a montáží. 1. vyd. Praha : SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. 472 s. 04-203-90. VIGNER, M.; ZELENKA, A.; KRÁL. Metodika projektování výrobních procesů. Praha : SNTL Praha, 1984. Studijní materiály byly vytvořeny za podpory projektu ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH OBORŮ PROSTŘEDNICTVÍM MODULÁRNÍ INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0459 viz http://projekty.fs.vsb.cz/459/.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1 závěrečný test (písemka je hodnocena max. 30 body), 1 písemka (písemka je hodnocena max. 30 body), 1 semestrální práce (hodnocen max. 40 body), Pro udělení zápočtu student musí absolvovat závěrečný test a řádně odevzdat úlohu i semestrální práci. Celkem je možné získat 100 bodů. Pro získání klasifikovaného zápočtu je nutná aktivní účast na cvičeních (80 %)

E-learning

Studijní materiály umístěny na lms.vsb.cz.

Další požadavky na studenta

Základy matematiky a konstrukce, znalost konstrukčních prvků ve strojírenství.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: 1. Postavení montáže ve výrobním procesu 2. Technologičnost konstrukce součástek z hlediska montáže 3. Zabezpečení vzájemné vyměnitelnosti součástí 4. Technická příprava montáže, montážní spoje a jejich klasifikace 5. Montáž základních součástí 6. Kontrola tvaru a vzájemné polohy součástí 7. Montážní pracoviště, systémy a linky 8. Orientační mechanismy v montážním procesu 9. Manipulátory a roboty v montážním procesu 10. Projektování montážních systémů 11. Výkonnost a spolehlivost montážních systémů 12. Vliv poruchovosti na montážní systém 13. Ergonomie, člověk v montážním procesu a zatížení člověka při práci v montáži 14. Moderní postupy montáže a vývojové směry v inovacích výroby a montáže Program cvičení: 1. Členění výrobku podle jednotlivých fází výrobního procesu 2. Ukázky postupů montáže – typové příklady 3. Základy statistického zpracování dat a vyhodnocení statistických dat v montážním procesu 4. Analýza rozměrových obvodů 5. Řešení a aplikace montážních metod v praxi – úplná zaměnitelnost součástí 6. Řešení a aplikace montážních metod v praxi – výběrová montáž, kompenzační, přizpůsobení na místě 7. Problematika montáže ložisek v praxi, písemka č. 1 – Řešení rozměrových obvodů a vyhodnocení statistických dat 8. Praktické ukázky montáže a demontáže ložisek 9. Praktické ukázky kontroly ložisek 10. Praktická ukázka virtuální reality v montáži 11. Zadání semestrální práce, test pro ověření znalostí 12. Zpracování semestrální práce 13. Zpracování semestrální práce 14. Závěrečné zhodnocení, udělování zápočtů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Písemka Písemka 30  15
        Program Projekt 30  15
        Semestrální projekt Semestrální projekt 40  21
Rozsah povinné účasti: Přednášky jsou nepovinné. Cvičení jsou povinná z 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu studenti odevzdají 1 semestrální práci, 1 program a úspěšně absolvují test.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A270009) Aditivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A270009) Aditivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A270009) Aditivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A270009) Aditivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní