346-5008/01 – Diplomový projekt II (DPII)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
OCE0002 Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
HAJ0058 Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D.
HLO0003 prof. Ing. Sergej Hloch, Ph.D.
JAN0646 Ing. Radim Janeczko
KRA49 Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
LIC0016 Ing. Jiří Lichovník
MES0011 Ing. Jakub Měsíček, Ph.D.
MRK20 prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
PAG016 doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
NOV92 prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
SAD76 prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
SLA0220 Ing. Aneta Slaninková
TRE045 Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
VRB10 doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 17+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento předmět je určen převážně na konzultace k diplomové práci studenta. Student vypracuje pod metodickým dohledem vedoucího práce diplomovou práci podle individuálního zadání. Témata prací bývají vyhlášena na začátku 2. ročníku navazujícího magisterského studia.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

Odborná studijní literatura bude zadána posluchači individuálně podle tématu práce v zadání diplomové práce. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce. [online]. Ostrava: VŠB-TU, FS. 2005 v aktuálně platné verzi. Dostupné z: http://iso.fs.vsb.cz/SME/FS_SME_05_003_VypracovaniDPBP.pdf ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory ČSN ISO 5966. Formální úprava vědeckých a technických zpráv ČSN ISO 7144. Formální úprava disertací a podobných dokumentů ČSN 01 13 00. Zákonné měřící jednotky ČSN 01 13 01. Veličiny, jednotky, rovnice ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát přednášet o vědě. 2000. 1. vydání. Praha. Akademie. 2000, dotisk 2002. 204 s. ISBN 80-2000-0755-5.

Doporučená literatura:

TAUFER, Ivan, Josef KOTYK a Milan JAVŮREK. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační. 2., dopl. a opr. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. ISBN 978-80-7395-746-9 BUREŠ, JIŘÍ. conVERTER – převody jednotek. [online]. Dostupné z: http://www.converter.cz/jednotky.htm TKAČÍKOVÁ, DANIELA 2005. Jak zpracovávat bibliografické citace. [online].poslední aktualizace 2015-12-03. [vid. 2017-11-09].Dostupné z: http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/ TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2158-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zadané části diplomové práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti řeší problematiku přímo s vedoucím diplomové práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výuka v tomto předmětu probíhá formou konzultací na cvičeních dle rozvrhu a u svého vedoucího diplomové práce. Posluchač, pod metodickým dohledem vedoucího závěrečné práce, zpracovává, podle zadání, závěrečnou práci zcela samostatně.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Projekt diplomové práce Semestrální projekt 100  51
Rozsah povinné účasti: .

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A270009) Aditivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A270009) Aditivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní