346-5009/03 – Obráběcí stroje (OS)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
JAN0646 Ing. Radim Janeczko
KRA49 Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
KRI0259 Ing. Dominik Krišák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4
kombinovaná Zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními typy obráběcích strojů, včetně NC strojů, jejich základním konstrukčním provedením a výrobními možnostmi. Součásti výuky budou rovněž základní ekonomické propočty, ovlivňující volbu OS. Posluchači se také seznámí s provedením jednoduchých měření přesnosti vybraných uzlů obráběcích strojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá základními typy obráběcích strojů, včetně NC strojů, jejich základním konstrukčním provedením a výrobními možnostmi. Součásti výuky budou rovněž základní ekonomické propočty, ovlivňující volbu OS. Posluchači se také seznámí s provedením jednoduchých měření přesnosti vybraných uzlů obráběcích strojů.

Povinná literatura:

ČEP, Robert; BRYCHTA, Josef; CZÁNOVÁ, Tatiana. Inovácie výrobných strojov. Žilina : KOVT Innovations, 2016, 200 s. ISBN 978-80-972236-0-1. ČEP, Robert; SADÍLEK, Marek. Technology of Machining and CAM Systems. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 122 s. BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; PETRŮ, Jana. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2012, 145 s. ISBN 978-80-248-2941-8.

Doporučená literatura:

MAREK, J. a kol. Konstrukce CNC obráběcích strojů. MM Publishing, 2014, 430 s. ISBN 978-80-260-6780-1. SOUČEK, P. a BUBÁK, A. Vysoce dynamické pohony posuvů obráběcích strojů. Vydala: Společnost pro obráběcí stroje Horská 3, Praha, 2002, ISBN 80-238-8426-3. 119 s. NESLUŠAN, Miroslav; TUREK, Stanislav; BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert (25%); TABAČEK, Marián. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina : EDIS Žilina, 2007. 343 s. ISBN 978–80–8070–711–8. Katalogy výrobců obráběcích strojů

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezenční forma studia: • Odměření a odevzdání 3 protokolů o měření příslušné úlohy. • Absence max. 20%. Bodové hodnocení: Program 1 - měření přesnosti soustruhu max. 30 bodů Program 2 - měření přesnosti frézky max. 30 bodů Program 3 - měření přesnost CNC stroje max. 30 bodů Aktivita max. 10 bodů Celkem max. 100 bodů Kombinovaná forma studia: •Absolvování testu v systému LMS. Bodové hodnocení: Program Měření přesnosti CNC stroje max. 100 bodů Celkem max. 100 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních a při měřeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky, základní pojmy v oblasti obráběcích strojů, rozdělení obráběcích strojů, historický vývoj 2. Obráběcí stroje na rotační součásti 3. Obráběcí stroje na nerotační součásti 4. Multifunkční obráběcí stroje 5. Ostatní obráběcí stroje (vyvrtávací, brousicí, na ozubení, těžké) 6. Vysokorychlostní obráběcí stroje a centra s nekonvenční kinematikou 7. Automatizované systémy, stroje pro speciální aplikace a nekonvenční technologie 8. Kontrola a diagnostika obráběcího stroje 9. Proces konstrukce nového obráběcího stroje

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní