346-5011/02 – Computer Aided Manufacturing (PPO)

Gurantor departmentDepartment of Machining, Assembly and Engineering MetrologyCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year2Semesterwinter
Study languageEnglish
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SAD76 prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 14+42
Part-time Graded credit 17+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This subject is for 3. semester of magister study, specialization mechanical technology. Students will study theory and practice of machining technology (3axis milling, 3+2axis milling (indexing machining) and 5axis simultaneous by means of CAM system. Contents of this subject including: creation and edition of CAD geometry, setting cutting conditions, creation of technological process (strategy of cutting – tool paths, setting cutting tools, tool holders, fixtures of workpiece, instruction - G, M code etc.), cutting simulation, NC code generation for cutting machine. The subject includes two practical demonstrations of 5axis machining in the CNC machining laboratory of the department.. Practical demonstration include setting the 5axis milling center (machine tool setting, clamping of a cutting tools into a suitable tool holders, setting cutting tools, demonstration of different types of fixtures of workpiece, workpiece zero point setting using the workpiece probe, loading, editing, simulation, verification NC program in machine control system and real cutting.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Obsah předmětu zahrnuje rozšíření znalostí programování NC/CNC obráběcích strojů. Zaměřuje se na 3osé a víceosé frézování. Předmět rozšiřuje znalostí 2,5osého frézování, 2osého soustružení a víceosého soustružení, které studenti získali v předmětu CAM systémy v obrábění. Předmět Počítačová podpora obrábění pojednává o základních a pokročilých strategií 3osého frézování, doplnění a rozšíření tvorby průvodní dokumentace a pokročilou simulace a verifikace. Dále pak zahrnuje progresivní víceosé programování tzv. indexované frézování a základy programování 5osého plynulého frézování. Předmět se zaměřuje na práci při tvorbě technologického postupu ve speciálním softwaru pro programování CNC obráběcích strojů, tzv. CAM systému, a to se zaměřením na zmiňované technologie obrábění. Jedná se o tvorbu a úpravu geometrie vyráběné součásti, nastavení počátečních podmínek obrábění, sestavení postupu obrábění (výběru strategií obrábění) včetně výběru konkrétních řezných nástrojů a jejich řezných podmínek, výběru konkrétních typů upínačů řezných nástrojů, výběru upínacích přípravků pro upnutí obrobku, simulaci a verifikaci obrábění, tvorbu průvodní dokumentace (tzv. seřizovacího listu/návodky) a vygenerování NC kódu pro řízení konkrétního obráběcího stroje. V rámci cvičení studenti absolvují dvě praktické ukázky 5osého obrábění v laboratoří CNC obrábění katedry, kde si ověří správnost zhotovených NC programu. Ukázky se budou zahrnovat seřizování 5osého frézovacího centra (nastavení obráběcího stroje, upnutí řezných nástrojů do vhodných upínačů, seřizování-korekci řezných nástrojů, ukázky různých typů upnutí polotovaru, nastavení nulového bodu obrobku s využitím obrobkové sondy, načtení, editaci, simulaci, verifikaci a ověření NC programu v řídicím systému stroje a vlastní obrábění na víceosém frézovacím centru.

Compulsory literature:

[ 1 ] APRO, K. Secrets of 5-Axis Machining, Industrial Press, Inc. 989 Avenue of the Americas, New York, NY 10018, First Printing, August, 2008, pp. 172. ISBN 978-0-8311-3375-7. [ 2 ] SANDVIK Coromant, Technical Editorial Deartment. Modern Metal Cutting – A Practical Handbook. Tofrers Tryckery AB, Sweden, 1994, 927 p. ISBN 91-972290-0. [ 3 ] Electronic support: Student version of EdgeCAM and SolidCAM software, User guide EdgeCAM: beginning in EdgeCAM, turning, milling, EDM cutting- wire cutting, postprocessor, technology assistant, and others. [ 4 ] Electronic support: Student version of SolidCAM, SolidCAM software, User guide SolidCAM: beginning in SolidCAM, 2.5 axis milling, HSM milling, 5 axis milling postprocessors, and others. [ 5 ] http://www.edgecam.com – web pages, supplier of CAM system EdgeCAM. [ 6 ] http://www.solidcam.com - web pages, supplier of CAM system SolidCAM. [ 7 ] http://www.mastercam.com - web pages, supplier of CAM system MasteCAM.

Recommended literature:

[ 1 ] SHAW, Milton C. Metal Cutting Principles. Oxford, Clarendon Press, 1984 [ 2 ] Handbooks of cutting tools - WIDIA, SANDVIK, ISCAR, PRAMET TOOLS.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

1 project, final test Students' knowledge is continuously verified in exercises through projects (individual projects on a given topic) and tests.

E-learning

Study materials are shared on lms.vsb.cz.

Other requirements

There are no additional requirements.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Syllabus of lectures: 1. Introductory lecture. Software product options for computer aided manufacturing (CAM systems) - examples. 2. Importing geometric data into the CAM system - modifying and positioning the geometric data (model of part, workpiece, fixtures and other geometry). Possibilities of creation and modification of fixtures, modification of technological parameters. 3. 3axis milling-roughing strategy. 4. 3axis milling-finishing strategy. 5. 3+2axis milling. 6. Problems of Tool overhang - types of cutting tool clamps. Advanced simulation and verification, practical demonstration of machining. 7. Kinematics of machining centers. Graphics configuration for simulation of a real CNC machine tools with a defined machine 3D model. 8. Multi-axis milling - 3axis conversion to 5axis machining. 9. Multi-axis milling - 5axis machining strategy. 10. Tool flow in practice. Database of cutting tools. Defining graphics of special shape of tools. 11. Application of workpiece probes - creation of NC program for automatic measurement on the machine tools. 12. Postprocessing. The setup sheet creation. 13. Multi-axis milling. Modification of the CAM program according to the tolerated dimensions. 14. Advanced methods of CNC machine tools programming. Exercise content: 1. Introductory lecture. Software product options for computer aided manufacturing (CAM systems) - examples. 2. Importing geometric data into the CAM system - modifying and positioning the geometric data (model of part, workpiece, fixtures and other geometry). Possibilities of creation and modification of fixtures, modification of technological parameters. 3. 3axis milling-roughing strategy. Project assignment. 4. 3axis milling-finishing strategy. 5. Work on the project + practical demonstrations of machining in the CNC laboratory when setting 5axis milling center - 3axis milling (using the workpiece and tool probe, simulation, verification and modification of the NC program in the machine control system). 6. 3+2axis milling. 7. Advanced simulation and verification, Graphics configuration for simulation of real CNC machine tools with defined model of machine. 8. Multi-axis milling - 3axis conversion to 5axis machining. 9. Multi-axis milling - 5axis machining strategy. 10. Work on the project + practical demonstrations of setting the 5axis milling center - 5axis simultaneous milling, practical demonstration of kinematics of the 5axis milling center. 11. Defining graphics and simulation of special shape tools (tooth mulling cuter and shape cutters). 12. Postprocessing. Creation of setup sheet. 13. Work on the project + practical demonstrations of machining in the CNC laboratory when setting 5axis milling center - 5axis milling (using the workpiece and tool probe, simulation, verification and modification of the NC program in the machine control system). Using of a workpiece probe for measuring the dimensions of the machined part, possibility of editing the NC code according to the resulting measured dimensions. 14. Completion of projects. Test. Evaluation.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100 (100) 51 3
        Test Written test 30  11
        Project Project 70  40
Mandatory attendence participation: 1 project: 70p (min. 40p., max. 70p.) 1 test: 30p (min.11p., max.30p.)

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: 1 project: 70p (min. 40p., max. 70p.) 1 test: 30p (min.11p., max.30p.)

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0715A270022) Mechanical Engineering Technology P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (N0788A270010) Additive technology P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N0715A270022) Mechanical Engineering Technology P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N0715A270022) Mechanical Engineering Technology P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (N0715A270022) Mechanical Engineering Technology P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (N0715A270022) Mechanical Engineering Technology P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter