346-5012/01 – Nekonvenční metody obrábění (NMO)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAD76 doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 11+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Výuka je zaměřena na klasifikování a shrnutí beztřískových metod obrábění a jejich vývoje u nás a ve světě. Předmět zahrnuje obrábění elektro-tepelnými principy, elektro-chemickými principy, chemickými principy a mechanickými principy (abrazivní obrábění). Zahrnuje jejich aplikace jak v běžném průmyslu, tak v mikrotechnologii a nanotechnologii. Nekonvenční metody obrábění jsou aplikovány jak v podmínkách sériové a hromadné výroby, tak v podmínkách moderních nástrojáren a nářaďoven. Výuka tohoto předmětu navazuje na stávající vyučované předměty na katedře obrábění a montáže a strojírenské metrologie (Základy strojírenské technologie II, Technologie II, Obrábění, CAM systémy v obrábění, Počítačová podpora obrábění, Teorie obrábění, Nástroje a přípravky, Obráběcí stroje a další), fakulty strojní VŠB – Technické Univerzity Ostrava. V tomto předmětu studenti uplatní své dosavadní pokročilé v oblasti používaných technologií obrábění. Předmět tedy navazuje na znalosti, získané studiem technologických předmětů a rozvíjí do hloubky znalosti v oblasti nejmodernějších technologií obrábění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Výuka je zaměřena na klasifikování a shrnutí beztřískových metod obrábění a jejich vývoje u nás a ve světě. Předmět zahrnuje obrábění elektro-tepelnými principy, elektro-chemickými principy, chemickými principy a mechanickými principy (abrazivní obrábění). Zahrnuje jejich aplikace jak v běžném průmyslu, tak v mikrotechnologii a nanotechnologii. Nekonvenční metody obrábění jsou aplikovány jak v podmínkách sériové a hromadné výroby, tak v podmínkách moderních nástrojáren a nářaďoven. Výuka tohoto předmětu navazuje na stávající vyučované předměty na katedře obrábění a montáže a strojírenské metrologie (Základy strojírenské technologie II, Technologie II, Obrábění, CAM systémy v obrábění, Počítačová podpora obrábění, Teorie obrábění, Nástroje a přípravky, Obráběcí stroje a další), fakulty strojní VŠB – Technické Univerzity Ostrava. V tomto předmětu studenti uplatní své dosavadní pokročilé v oblasti používaných technologií obrábění. Předmět tedy navazuje na znalosti, získané studiem technologických předmětů a rozvíjí do hloubky znalosti v oblasti nejmodernějších technologií obrábění.

Povinná literatura:

[1] SADÍLEK, M. Nekonvenční metody obrábění II – Obrábění laserem, plazmou, ultrazvukem, elektronovým, iontovým a vodním paprskem. VŠB – TU Ostrava, 2016, 117 s., ISBN 978-80-248-3944-8. [2] SADÍLEK, M. Nekonvenční metody obrábění I – Elektroerozivní, elektrochemické a chemické obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2016, 104 s., ISBN 978-80-248-3943-1. [3] RAŠA, J.; POKORNÝ, P. GABRIEL, V.: Strojírenská technologie 3, 2 díl. - Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu, Fyzikální technologie obrábění. 2001, Scientia, spol. s. r. o. Praha, ISBN 80-7183-227-8. [4] MAŇKOVÁ, I.: Progresívne technologie, Technická univerzita Košice, Vienala, Košice, 2000, ISBN 80-7099-430-4. [5] MIČIETOVÁ, A. Nekonvenčné metódy obrábania. Žilina, Žilinská univerzita v Žilině, 2001, 376 s. ISBN 80-7100-853-2. [6] EL-HOFY, H. Advanced Machining Processes – Nontraditional and Hybrid Machining Processes. The McGraw-Hill Companies, 2005,ISBN 0-07-145334-2. [7] BRYCHTA J.; SADÍLEK, M.; ČEP, R.; PETRŮ, J. Progresivní metody v obrábění. Katedra obrábění a montáže, VŠB – TU Ostrava, 2012, 144 s., ISBN 978-80-248-2513-7. Součástí této výukové opory je 10 videí a 4 animace. [8] McGEOUGH, J. A. Advanced Methods of Machining. Chapman and Hall, London, 1988, 1.ed.

Doporučená literatura:

[1] MORÁVEK,R. Nekonvenční metody obrábění. Plzeň, ZČU 1994. [2] MIKOVEC, M.: Obrábění materiálů s velkou tvrdostí a pevností, SNTL Praha 1982, 196 stran. [3] HUMÁR, A.: Technologie I, Technologie obrábění – 3. část, Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní program, VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1 projekt, test

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou speciální požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky beztřískového obrábění, přehled nekonvenčních metod obrábění. Elektroerozívní technologie obrábění část 1. 2. Elektroerozívní technologie obrábění část 2. 3. Elektrochemické technologie obrábění. 4. Technologie chemického obrábění. 5. Technologie obrábění ultrazvukem. 6. Technologie obrábění laserem. 7. Technologie obrábění plazmou. 8. Technologie obrábění vodním paprskem a proudem brusiva. 9. Technologie obrábění elektronovým paprskem, technologie obrábění iontovým paprskem.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Písemný test Písemka 50  20
        Projekt Projekt 50  31
Rozsah povinné účasti: 1 projekt: min. 31 b., max. 50 b. 1. písemný test: min. 20 b., max. 50 b.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku