346-5012/01 – Nekonvenční metody obrábění (NMO)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLO0003 prof. Ing. Sergej Hloch, Ph.D.
PAG016 doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
SAD76 prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 17+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Výuka tohoto předmětu navazuje na stávající vyučované předměty na katedře obrábění a montáže (Technologie obrábění, Obrábění, CAM systémy v obrábění, Počítačová podpora obrábění), Teorie obrábění, Nástroje, Obráběcí stroje a další), fakulty strojní VŠB – Technické Univerzity Ostrava. V tomto předmětu studenti uplatní své dosavadní znalosti v oblasti používaných technologií obrábění. Předmět tedy navazuje na znalosti, získané studiem technologických předmětů a rozvíjí do hloubky znalosti v oblasti nejmodernějších technologií obrábění. V rámci výuky budou mít studenti možnost rozšířit své poznatky o praktické ukázky vybraných nekonvenčních technologií obrábění v prostorách VŠB - TUO. Konkrétně se jedná o EDM - elektroerozivní technologii obrábění, WJM - technologii obrábění vodním paprskem a obrábění laserem. Vše bude realizováno formou praktických úloh a ukázek ve výuce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Výuka je zaměřena na klasifikování a shrnutí beztřískových metod obrábění a jejich vývoje u nás a ve světě. Předmět zahrnuje obrábění elektro-tepelnými principy, elektro-chemickými principy, chemickými principy a mechanickými principy (abrazivní obrábění). Zahrnuje jejich aplikace jak v běžném průmyslu, tak v mikrotechnologii a nanotechnologii. Nekonvenční metody obrábění jsou aplikovány jak v podmínkách sériové a hromadné výroby, tak v podmínkách moderních nástrojáren a nářaďoven. Výuka tohoto předmětu navazuje na stávající vyučované předměty na katedře obrábění a montáže a strojírenské metrologie (Technologie obrábění, Obrábění, CAM systémy v obrábění, Počítačová podpora obrábění, Teorie obrábění, Nástroje a přípravky, Obráběcí stroje a další), fakulty strojní VŠB – Technické Univerzity Ostrava. V tomto předmětu studenti uplatní své dosavadní pokročilé v oblasti používaných technologií obrábění. Předmět tedy navazuje na znalosti, získané studiem technologických předmětů a rozvíjí do hloubky znalosti v oblasti nejmodernějších technologií obrábění.

Povinná literatura:

[1] SADÍLEK, M. Nekonvenční metody obrábění II – Obrábění laserem, plazmou, ultrazvukem, elektronovým, iontovým a vodním paprskem. VŠB – TU Ostrava, 2016, 117 s., ISBN 978-80-248-3944-8. [2] SADÍLEK, M. Nekonvenční metody obrábění I – Elektroerozivní, elektrochemické a chemické obrábění. VŠB – TU Ostrava, 2016, 104 s., ISBN 978-80-248-3943-1. [3] RAŠA, J.; POKORNÝ, P. GABRIEL, V.: Strojírenská technologie 3, 2 díl. - Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu, Fyzikální technologie obrábění. 2001, Scientia, spol. s. r. o. Praha, ISBN 80-7183-227-8. [4] MAŇKOVÁ, I.: Progresívne technologie, Technická univerzita Košice, Vienala, Košice, 2000, ISBN 80-7099-430-4. [5] MIČIETOVÁ, A. Nekonvenčné metódy obrábania. Žilina, Žilinská univerzita v Žilině, 2001, 376 s. ISBN 80-7100-853-2. [6] EL-HOFY, H. Advanced Machining Processes – Nontraditional and Hybrid Machining Processes. The McGraw-Hill Companies, 2005,ISBN 0-07-145334-2. [7] BRYCHTA J.; SADÍLEK, M.; ČEP, R.; PETRŮ, J. Progresivní metody v obrábění. Katedra obrábění a montáže, VŠB – TU Ostrava, 2012, 144 s., ISBN 978-80-248-2513-7. Součástí této výukové opory je 10 videí a 4 animace. [8] McGEOUGH, J. A. Advanced Methods of Machining. Chapman and Hall, London, 1988, 1.ed.

Doporučená literatura:

[1] MORÁVEK,R. Nekonvenční metody obrábění. Plzeň, ZČU 1994. [2] MIKOVEC, M.: Obrábění materiálů s velkou tvrdostí a pevností, SNTL Praha 1982, 196 stran. [3] HUMÁR, A.: Technologie I, Technologie obrábění – 3. část, Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní program, VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1 projekt, test Znalosti studentů jsou průběžně ve cvičeních ověřovány prostřednictvím bodovaných projektů (samostatných projektů na zadané téma) a testů.

E-learning

Studijní materiály jsou umístěny na lms.vsb.cz.

Další požadavky na studenta

Nejsou speciální požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky beztřískového obrábění, přehled nekonvenčních metod obrábění. Elektroerozívní technologie obrábění část 1. 2. Elektroerozívní technologie obrábění část 2. Praktické ukázky řezání technologií WEDM na stroji. 3. Elektrochemické technologie obrábění. 4. Technologie chemického obrábění. 5. Technologie obrábění ultrazvukem. 6. Technologie obrábění laserem. Praktické ukázky řezání a gravirování laserem na stroji. 7. Technologie obrábění plazmou. 8. Technologie obrábění vodním paprskem a proudem brusiva. Praktické ukázky řezání na stroji. 9. Technologie obrábění elektronovým paprskem, technologie obrábění iontovým paprskem.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Písemný test Písemka 50  20
        Projekt Projekt 50  31
Rozsah povinné účasti: 1 projekt: min. 31 b., max. 50 b. 1. písemný test: min. 20 b., max. 50 b.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 1 projekt: min. 31 b., max. 50 b. 1. písemný test: min. 20 b., max. 50 b.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A270009) Aditivní technologie ST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A270009) Aditivní technologie ST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A270009) Aditivní technologie ST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A270009) Aditivní technologie ST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270008) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní