346-5013/01 – CAM systémy v obrábění (CAM)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN0646 Ing. Radim Janeczko
JAN0564 Ing. Michal Janík
SAD76 prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
SZK0016 Ing. Pavel Szkandera, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+17

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zaměřuje se na rozšíření znalostí v oblasti tvorby technologických postupů a programování NC/CNC obráběcích strojů, pro které využívá speciálních softwarů - CAM systémů. Studenti budou seznámeni s možnostmi a uplatnění CAM systémů v praxi a se základními postupy výroby součásti pomocí CAM systémů. Předmět je zaměřen na aplikaci CAM systémů pro 2.5osé frézování, vrtání, vyvrtávání a závitování, 2osé soustružení a víceosé soustružení, např. soustružení s poháněnými nástroji. Obsah předmětu zahrnuje práci při tvorbě technologického postupu (řídícího programu) v CAM systému, obsahující: tvorbu a úpravu geometrie vyráběné součásti, nastavení počátečních podmínek obrábění, výběru, vložení, úpravu a nastavení upínacích přípravků, sestavení postupu obrábění (výběru strategií obrábění) včetně výběru konkrétních řezných nástrojů a jejich řezných podmínek, simulaci obrábění, tvorby průvodní dokumentace (tzv. seřizovacího listu/návodky) a vygenerování NC kódu pro řízení konkrétního obráběcího stroje. V rámci cvičení studenti absolvují dvě praktické ukázky obrábění daných dílů v laboratoří CNC obrábění katedry na frézovacím centru a soustružnickém centru. Zde si ověří správnost zhotoveného NC programu. Ukázka se bude skládat z: nastavení obráběcího stroje, upnutí a seřizování řezných nástrojů, upnutí obrobku a ukázek možností upínání, nastavení nulového bodu obrobku, načtení a editaci NC programu, simulace a verifikaci obrábění, ověření NC programu a vlastní obrábění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět navazuje na výuku předmětů zabývajících se technologiemi obrábění. Je určen pro první ročník navazujícího magisterského studia, obor strojírenská technologie. Zaměřuje se na rozšíření znalostí v oblasti tvorby technologických postupů a programování NC/CNC obráběcích strojů, pro které využívá speciálních softwarů - CAM systémů. Označované také CAD/CAM systémy. Studenti budou seznámeni s možnostmi a uplatnění CAM systémů v praxi a se základními postupy výroby součásti pomocí CAM systémů. Předmět je zaměřen na aplikaci CAM systémů pro 2.5osé frézování, vrtání, vyvrtávání a závitování, 2osé soustružení a víceosé soustružení-tedy soustružení s poháněnými nástroji. Obsah předmětu zahrnuje práci při tvorbě technologického postupu (řídícího programu) v CAM systému, obsahující: tvorbu a úpravu geometrie vyráběné součásti, nastavení počátečních podmínek obrábění, výběru, vložení, úpravu a nastavení upínacích přípravků, sestavení postupu obrábění (výběru strategií obrábění) včetně výběru konkrétních řezných nástrojů a jejich řezných podmínek, simulaci obrábění, tvorby průvodní dokumentace (tzv. seřizovacího listu/návodky) a vygenerování NC kódu pro řízení konkrétního obráběcího stroje. V rámci cvičení studenti absolvují dvě praktické ukázky obrábění daných dílů v laboratoří CNC obrábění katedry na frézovacím centru a soustružnickém centru. Zde si ověří správnost zhotoveného NC programu. Ukázka se bude skládat z: nastavení obráběcího stroje, upnutí a seřizování řezných nástrojů, upnutí obrobku a ukázek možností upínání, nastavení nulového bodu obrobku, načtení a editaci NC programu, simulace a verifikaci obrábění, ověření NC programu a vlastní obrábění.

Povinná literatura:

[1] SADÍLEK, M. CAM systémy v obrábění I. - II. doplněné vydání. VŠB – TU Ostrava, 2010, 138 s., ISBN 978-80-248-2278-5. [2] ČEP, R.; SADÍLEK, M. Machining Technology and CAM Systems. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012. 121 p. [3] http://www.mastercam.com, CAM system distributor site. [4] https://cz.worknc.com/ CAM system distributor site. [6] Handbooks of cutting tools - WIDIA, SANDVIK, ISCAR, PRAMET TOOLS. [7] SANDVIK Coromant, Technical Editorial Deartment. Modern Metal Cutting – A Practical Handbook. Tofrers Tryckery AB, Sweden, 1994, 927 p. ISBN 91-972290-0. [8] Electronic support on server kat346, \\srvg129a\student\CAM+PPO : Student version of software, User guides, exapmles and others.

Doporučená literatura:

[1] Řešené příklady dostupné na PC po instalaci CAM systému v adresáři, kde je nainstalován CAM systém. [2] Příručky obrábění, katalogy řezných nástrojů a navigátory výběru řezných nástrojů dostupné z webových stránek výrobců řezných nástrojů (SANDVIK, SECO, ISCAR, PRAMET TOOLS). [3] APRO, K. Secrets of 5-Axis Machining, Industrial Press, Inc. 989 Avenue of the Americas, New York, NY 10018, First Printing, August, 2008, pp. 172. ISBN 978-0-8311-3375-7. [4] Handbooks of cutting tools - WIDIA, SANDVIK, ISCAR, PRAMET TOOLS. [5] SANDVIK Coromant, Technical Editorial Deartment. Modern Metal Cutting – A Practical Handbook. Tofrers Tryckery AB, Sweden, 1994, 927 p. ISBN 91-972290-0. [6] Electronic support: Student version of software, User guides and others. [7] Handbooks of cutting tools - WIDIA, SANDVIK, ISCAR, PRAMET TOOLS.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 projekty 2x35b Písemný test 30b

E-learning

Studijní materiály jsou umístěny na lms.vsb.cz.

Další požadavky na studenta

Nejsou kladeny daší požadavky na znalosti studenta.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
346-3003 OBR Obrábění Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Ve cvičeních studenti budou průběžně vypracovávat technologický postup výroby součásti (řídící program) v režimu frézování v CAM systému a technologický postup výroby (řídící program) hřídelového typu součásti v režimu soustružení – víceosé soustružení (soustružení s poháněnými nástroji). Studenti budou pracovat na ukázkových dílech, na kterých si procvičí následující body cvičení: 1. Charakteristika CAD/CAM systémů, základní pojmy v oblasti počítačové podpory výroby, základní způsoby programování CNC obráběcích strojů, rozdělení CAD/CAM systémů a jejich uplatnění v praxi. 2. Postup tvorby výrobního postupu v CAD/CAM systémech – základní kroky práce v CAD/CAM systému a odlišnosti dle použití různé softwarové podpory. Import geometrických dat do prostředí CAM – úprava a polohování vložených geometrických dat (modelu součásti, polotovaru, upínek a další geometrie). Řešené příklady a úkoly k samostatnému řešení. Nastavení počátečních podmínek obrábění, tvorba nulového bodu obrobku a vysvětlení dalších souřadných bodů obrábění, nastavení polotovaru, postprocesoru a dalších podmínek obrábění. 3. Hrubovací strategie 2,5osého frézování. Zadání projektů. 4. Hrubovací strategie 2,5osého frézování - pokračování. Popis možnosti jednoduché simulace obrábění. 5. Rozdělaní a popis dokončovacích strategií 2,5osého frézování. 6. Dokončovací strategie 2,5osého frézování – pokračování. Rozdělení a popis dalších způsobů simulace a verifikace obrábění. 7. Závěrečné fáze výrobního postupu pro frézování v CAM systému: postprocesing, tvorba průvodní dokumentace (seřizovací list/návodka). Práce na projektu. 8. Práce na projektu + praktické ukázky v laboratoři při seřizování frézovacího centra: 2.5osé frézování (nastavení obráběcího stroje, upnutí a seřizování řezných nástrojů - použití nástrojové sondy, upnutí obrobku a ukázek možností upínání, nastavení nulového bodu obrobku - použití obrobkové sondy, načtení a editaci vytvořeného NC programu, simulace a verifikaci obrábění, ověření NC programu v řídícím systému stroje, vlastní obrábění. 9. Rozdělaní a popis hrubovacích strategií 2osého soustružení. 10. Rozdělaní a popis dokončovacích strategií 2osého soustružení. 11. Rozdělaní a popis strategií víceosého soustružení. Axiální frézování a vrtání při víceosého soustružení (použití poháněných nástrojů). 12. Radiální frézování na obvodu, vrtání a vrtání mimo osu rotace při víceosém soustružení. Práce na projektu. 13. Závěrečné fáze výrobního postupu v CAM systému pro soustružení: postprocesing, tvorba průvodní dokumentace (seřizovací list/návodka). Praktické ukázky v laboratoři při seřizování soustružnického centra: víceosé soustružení - soustružení s poháněnými nástroji (nastavení obráběcího stroje, upnutí a seřizování řezných nástrojů - použití nástrojové sondy, upnutí obrobku a ukázek možností upínání, nastavení nulového bodu obrobku, načtení a editaci vytvořeného NC programu, simulace a verifikaci obrábění, ověření NC programu v řídícím systému stroje, vlastní obrábění. 14. Dokončení projektů. Ověření získaných znalostí – zkušební otázky, testy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Písemný test Písemka 30  11
        Projekt Projekt 70  40
Rozsah povinné účasti: 2 projekty: 2x (min. 20 b., max. 35 b.) písemný test: min. 11 b. max. 30 b.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 2 projekty: 2x (min. 20 b., max. 35 b.) písemný test: min. 11 b. max. 30 b.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní