346-5013/02 – CAM systémy v obrábění (CAM)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAD76 prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+17

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zaměřuje se na rozšíření znalostí v oblasti tvorby technologických postupů a programování NC/CNC obráběcích strojů, pro které využívá speciálních softwarů - CAM systémů. Studenti budou seznámeni s možnostmi a uplatnění CAM systémů v praxi a se základními postupy výroby součásti pomocí CAM systémů. Předmět je zaměřen na aplikaci CAM systémů pro 2.5osé frézování, vrtání, vyvrtávání a závitování, 2osé soustružení a víceosé soustružení, např. soustružení s poháněnými nástroji. Obsah předmětu zahrnuje práci při tvorbě technologického postupu (řídícího programu) v CAM systému, obsahující: tvorbu a úpravu geometrie vyráběné součásti, nastavení počátečních podmínek obrábění, výběru, vložení, úpravu a nastavení upínacích přípravků, sestavení postupu obrábění (výběru strategií obrábění) včetně výběru konkrétních řezných nástrojů a jejich řezných podmínek, simulaci obrábění, tvorby průvodní dokumentace (tzv. seřizovacího listu/návodky) a vygenerování NC kódu pro řízení konkrétního obráběcího stroje. V rámci cvičení studenti absolvují dvě praktické ukázky obrábění daných dílů v laboratoří CNC obrábění katedry na frézovacím centru a soustružnickém centru. Zde si ověří správnost zhotoveného NC programu. Ukázka se bude skládat z: nastavení obráběcího stroje, upnutí a seřizování řezných nástrojů, upnutí obrobku a ukázek možností upínání, nastavení nulového bodu obrobku, načtení a editaci NC programu, simulace a verifikaci obrábění, ověření NC programu a vlastní obrábění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět navazuje na výuku předmětů zabývajících se technologiemi obrábění. Je určen pro první ročník navazujícího magisterského studia, obor strojírenská technologie. Zaměřuje se na rozšíření znalostí v oblasti tvorby technologických postupů a programování NC/CNC obráběcích strojů, pro které využívá speciálních softwarů - CAM systémů. Označované také CAD/CAM systémy. Studenti budou seznámeni s možnostmi a uplatnění CAM systémů v praxi a se základními postupy výroby součásti pomocí CAM systémů. Předmět je zaměřen na aplikaci CAM systémů pro 2.5osé frézování, vrtání, vyvrtávání a závitování, 2osé soustružení a víceosé soustružení-tedy soustružení s poháněnými nástroji. Obsah předmětu zahrnuje práci při tvorbě technologického postupu (řídícího programu) v CAM systému, obsahující: tvorbu a úpravu geometrie vyráběné součásti, nastavení počátečních podmínek obrábění, výběru, vložení, úpravu a nastavení upínacích přípravků, sestavení postupu obrábění (výběru strategií obrábění) včetně výběru konkrétních řezných nástrojů a jejich řezných podmínek, simulaci obrábění, tvorby průvodní dokumentace (tzv. seřizovacího listu/návodky) a vygenerování NC kódu pro řízení konkrétního obráběcího stroje. V rámci cvičení studenti absolvují dvě praktické ukázky obrábění daných dílů v laboratoří CNC obrábění katedry na frézovacím centru a soustružnickém centru. Zde si ověří správnost zhotoveného NC programu. Ukázka se bude skládat z: nastavení obráběcího stroje, upnutí a seřizování řezných nástrojů, upnutí obrobku a ukázek možností upínání, nastavení nulového bodu obrobku, načtení a editaci NC programu, simulace a verifikaci obrábění, ověření NC programu a vlastní obrábění.

Povinná literatura:

[1] SADÍLEK, M. CAM systémy v obrábění I. - II. doplněné vydání. VŠB – TU Ostrava, 2010, 138 s., ISBN 978-80-248-2278-5. [2] ČEP, R.; SADÍLEK, M. Machining Technology and CAM Systems. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012. 121 p. [3] http://www.mastercam.com, CAM system distributor site. [4] https://cz.worknc.com/ CAM system distributor site. [6] Handbooks of cutting tools - WIDIA, SANDVIK, ISCAR, PRAMET TOOLS. [7] SANDVIK Coromant, Technical Editorial Deartment. Modern Metal Cutting – A Practical Handbook. Tofrers Tryckery AB, Sweden, 1994, 927 p. ISBN 91-972290-0. [8] Electronic support on server kat346, \\srvg129a\student\CAM+PPO : Student version of software, User guides, exapmles and others.

Doporučená literatura:

[1] Řešené příklady dostupné na PC po instalaci CAM systému v adresáři, kde je nainstalován CAM systém. [2] Příručky obrábění, katalogy řezných nástrojů a navigátory výběru řezných nástrojů dostupné z webových stránek výrobců řezných nástrojů (SANDVIK, SECO, ISCAR, PRAMET TOOLS). [3] APRO, K. Secrets of 5-Axis Machining, Industrial Press, Inc. 989 Avenue of the Americas, New York, NY 10018, First Printing, August, 2008, pp. 172. ISBN 978-0-8311-3375-7. [4] Handbooks of cutting tools - WIDIA, SANDVIK, ISCAR, PRAMET TOOLS. [5] SANDVIK Coromant, Technical Editorial Deartment. Modern Metal Cutting – A Practical Handbook. Tofrers Tryckery AB, Sweden, 1994, 927 p. ISBN 91-972290-0. [6] Electronic support: Student version of software, User guides and others. [7] Handbooks of cutting tools - WIDIA, SANDVIK, ISCAR, PRAMET TOOLS.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 projekty 2x35b, Písemný test 30b

E-learning

Studijní materiály jsou umístěny na lms.vsb.cz a \\srvg129a\student\CAM+PPO

Další požadavky na studenta

Nutné předchozí absolvování následujících předmětů: * Technologie obrábění * Obrábění * Nástroje

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
346-3003 OBR Obrábění Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Ve cvičeních studenti budou průběžně vypracovávat technologický postup výroby součásti (řídící program) v režimu frézování v CAM systému a technologický postup výroby (řídící program) hřídelového typu součásti v režimu soustružení – víceosé soustružení (soustružení s poháněnými nástroji). Studenti budou pracovat na ukázkových dílech, na kterých si procvičí následující body cvičení: 1. Charakteristika CAD/CAM systémů, základní pojmy v oblasti počítačové podpory výroby, základní způsoby programování CNC obráběcích strojů, rozdělení CAD/CAM systémů a jejich uplatnění v praxi. 2. Postup tvorby výrobního postupu v CAD/CAM systémech – základní kroky práce v CAD/CAM systému a odlišnosti dle použití různé softwarové podpory. Import geometrických dat do prostředí CAM – úprava a polohování vložených geometrických dat (modelu součásti, polotovaru, upínek a další geometrie). Řešené příklady a úkoly k samostatnému řešení. Nastavení počátečních podmínek obrábění, tvorba nulového bodu obrobku a vysvětlení dalších souřadných bodů obrábění, nastavení polotovaru, postprocesoru a dalších podmínek obrábění. 3. Hrubovací strategie 2,5osého frézování. Zadání projektů. 4. Hrubovací strategie 2,5osého frézování - pokračování. Popis možnosti jednoduché simulace obrábění. 5. Rozdělaní a popis dokončovacích strategií 2,5osého frézování. 6. Dokončovací strategie 2,5osého frézování – pokračování. Rozdělení a popis dalších způsobů simulace a verifikace obrábění. 7. Závěrečné fáze výrobního postupu pro frézování v CAM systému: postprocesing, tvorba průvodní dokumentace (seřizovací list/návodka). Práce na projektu. 8. Práce na projektu + praktické ukázky v laboratoři při seřizování frézovacího centra: 2.5osé frézování (nastavení obráběcího stroje, upnutí a seřizování řezných nástrojů - použití nástrojové sondy, upnutí obrobku a ukázek možností upínání, nastavení nulového bodu obrobku - použití obrobkové sondy, načtení a editaci vytvořeného NC programu, simulace a verifikaci obrábění, ověření NC programu v řídícím systému stroje, vlastní obrábění. 9. Rozdělaní a popis hrubovacích strategií 2osého soustružení. 10. Rozdělaní a popis dokončovacích strategií 2osého soustružení. 11. Rozdělaní a popis strategií víceosého soustružení. Axiální frézování a vrtání při víceosého soustružení (použití poháněných nástrojů). 12. Radiální frézování na obvodu, vrtání a vrtání mimo osu rotace při víceosém soustružení. Práce na projektu. 13. Závěrečné fáze výrobního postupu v CAM systému pro soustružení: postprocesing, tvorba průvodní dokumentace (seřizovací list/návodka). Praktické ukázky v laboratoři při seřizování soustružnického centra: víceosé soustružení - soustružení s poháněnými nástroji (nastavení obráběcího stroje, upnutí a seřizování řezných nástrojů - použití nástrojové sondy, upnutí obrobku a ukázek možností upínání, nastavení nulového bodu obrobku, načtení a editaci vytvořeného NC programu, simulace a verifikaci obrábění, ověření NC programu v řídícím systému stroje, vlastní obrábění. 14. Dokončení projektů. Ověření získaných znalostí – zkušební otázky, testy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Písemný test Písemka 30  11
        Projekt Projekt 70  40
Rozsah povinné účasti: 2 projekty: 2x (min. 20 b., max. 35 b.) písemný test: min. 11 b. max. 30 b.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 2 projekty: 2x (min. 20 b., max. 35 b.) písemný test: min. 11 b. max. 30 b.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270022) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0715A270022) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0715A270022) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0715A270022) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0715A270022) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Master Studies 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2022/2023 letní