346-5015/01 – Případové studie v aditivních technologiích (CSAT)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity8
Garant předmětuIng. Jiří Hajnyš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Hajnyš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAJ0058 Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D.
JAN0565 Ing. Jan Jansa
MES0011 Ing. Jakub Měsíček, Ph.D.
PAG016 doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+17

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s reálnými případovými studiemi v oboru aditivních technologií. Nejprve je studentům teoreticky vysvětleno, k čemu jsou jednotlivé aplikace určeny a poté prakticky ukázané reálné výsledky. Studenti jsou postupně seznámeni s případovými studiemi vyrobenými pomocí metod: FDM (plastový tisk), SLM (tisk kovu), SLS (profesionální polymerní tisk), SLA (tisk z pryskyřice), DED (kovový tisk pomocí navařování) a v neposlední řadě jsou seznámeni s případovými studiemi reverzního inženýrství (3D skenování).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Případová studie je jedna z metod kvalitativního výzkumu. V tomto předmětu je brána případová studie jako hloubkové studium jednoho nebo několika případů za účelem aplikace získaných poznatků do praktického příkladu. Případové studie v aditivních technologiích jsou praktickou ukázkou implementace a inovace funkčních součástí.

Povinná literatura:

PAGÁČ, M., HAJNYŠ, J., JANČAR, L., MĚSÍČEK, J., JANSA, J. Technologie aditivní výroby. GIBSON, I, D ROSEN a B STUCKER. Additive manufacturing technologies: rapid prototyping to direct digital manufacturing. New York: Springer, c2010, xxii, 459 p. ISBN 1441911200.

Doporučená literatura:

Simons, M. Additive manufacturing—a revolution in progress? Insights from a multiple case study. Int J Adv Manuf Technol 96, 735–749 (2018). https://doi.org/10.1007/s00170-018-1601-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Samostatný program Test Aktivní účast

E-learning

Studijní materiály jsou umístěny na lms.vsb.cz.

Další požadavky na studenta

Znalosti předmětu Základy aditivních technologií a Postprocessing v aditivních technologiích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do případových studií v aditivních technologiích 2. Teoretické podklady pro případovou studii metodou FDM 3. Praktická ukázka případové studie metodou FDM 4. Teoretické podklady pro případovou studii metodou SLM 5. Praktická ukázka případové studie metodou SLM 6. Teoretické podklady pro případovou studii metodou SLS 7. Praktická ukázka případové studie metodou SLS 8. Teoretické podklady pro případovou studii metodou SLA 9. Praktická ukázka případové studie metodou SLA 10. Teoretické podklady pro případovou studii metodou DED 11. Praktická ukázka případové studie metodou DED 12. Teoretická a praktická ukázka případové studie 3D skenování 13. Závěrečné hodnocení semestru.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Pro splnění zápočtu studenti musí úspěšně absolvovat zápočtový test a odevzdat 1 semestrální práci. Na základě splnění této podmínky jim bude udělen klasifikovaný zápočet.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu studenti musí úspěšně absolvovat zápočtový test a odevzdat 1 semestrální práci. Na základě splnění této podmínky jim bude udělen klasifikovaný zápočet.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A270009) Aditivní technologie MK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A270009) Aditivní technologie MK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A270009) Aditivní technologie MK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A270009) Aditivní technologie MK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.