346-5016/01 – Stroje a zařízení pro aditivní technologie (SZAT)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity4
Garant předmětuIng. Jiří Hajnyš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Hajnyš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAJ0058 Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D.
JAN0565 Ing. Jan Jansa
MES0011 Ing. Jakub Měsíček, Ph.D.
PAG016 doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+17

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s konstrukčním řešením strojů a zařízení pro aditivní technologie. Studentům je představeno několik typů 3D tiskáren a dokončovacích zařízení. Tyto stroje jsou potom dále teoreticky a prakticky rozebírané. Po absolvování předmětu bude student schopen sám provést údržbu a opravu dané tiskárny nebo zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Pochopení fungování strojů a zařízení pro aditivní technologie je dobrou přípravou pro praxi. V tomto předmětu se student dozví teoretické, ale i praktické věci ohledně konstrukce a fungování 3D tiskáren a jejich periferií. Díky tomu je student připraven přijít do praxe a mít tak náskok před ostatními.

Povinná literatura:

PAGÁČ, M., HAJNYŠ, J., JANČAR, L., MĚSÍČEK, J., JANSA, J. Technologie aditivní výroby. GIBSON, I, D ROSEN a B STUCKER. Additive manufacturing technologies: rapid prototyping to direct digital manufacturing. New York: Springer, c2010, xxii, 459 p. ISBN 1441911200.

Doporučená literatura:

SCHELLY, Chelsea, Gerald ANZALONE, Bas WIJNEN a Joshua M. PEARCE. Open-source 3-D printing technologies for education: Bringing additive manufacturing to the classroom [online]. 2015, 28, 226-237. ISSN 1045926X. Dostupné z: doi:10.1016/j.jvlc.2015.01.004

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Samostatný program Test Aktivní účast

E-learning

Studijní materiály jsou umístěny na lms.vsb.cz.

Další požadavky na studenta

Znalosti předmětu Základy aditivních technologií a Postprocessing v aditivních technologiích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do strojů a zařízení pro aditivní technologie 2. Metoda FDM – konstrukce tiskáren a jejich slabá místa 3. Metoda FDM – konstrukce extruderu pro výrobu/recyklaci filamentu 4. Metoda SLM – konstrukce tiskáren a jejich slabá místa 5. Metoda SLM – konstrukce a princip omílacího zařízení 6. Metoda SLS – konstrukce tiskáren a jejich slabá místa 7. Metoda SLS – konstrukce a princip tryskacího zařízení 8. Zadání samostatného projektu 9. Metoda SLA - konstrukce tiskáren a jejich slabá místa 10. Metoda SLA – konstrukce a princip vytvrzovací stanice 11. Metoda DED – konstrukce tiskáren a jejich slabá místa 12. Metoda DED - konstrukce a princip elektrolytického zařízení 13. Závěrečné hodnocení semestru.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Pro splnění zápočtu studenti musí úspěšně absolvovat zápočtový test a odevzdat 1 semestrální práci. Na základě splnění této podmínky jim bude udělen klasifikovaný zápočet.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu studenti musí úspěšně absolvovat zápočtový test a odevzdat 1 semestrální práci. Na základě splnění této podmínky jim bude udělen klasifikovaný zápočet.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A270009) Aditivní technologie ATM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A270009) Aditivní technologie ATM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A270009) Aditivní technologie ATM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A270009) Aditivní technologie ATM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.