346-5017/01 – Aditivní technologie pro praxi (ATP)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity15
Garant předmětudoc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAJ0058 Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D.
JAN0565 Ing. Jan Jansa
MES0011 Ing. Jakub Měsíček, Ph.D.
PAG016 doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+5
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 13+13

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí zpracovávat technické dílo, jako je diplomová práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Výuka v tomto předmětu probíhá formou odborných přednášek odborníků z praxe a exkurzí do strojírenských podniků. Student vypracuje zadaný semestrální projekt v návaznosti na zadanou diplomovou práci, který následně obhájí.

Povinná literatura:

Povinná literatura dle zadání diplomové práce.

Doporučená literatura:

Povinná literatura dle zadání diplomové práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky pro získání zápočtu: Odevzdání a obhájení zadaného projektu. Bodové hodnocení: Obhájení zadaného tématu max. 100 bodů Celkem max. 100 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Obecné znalosti ze strojírenství a povědomí studentů o strojních součástech. Obecné znalosti o normalizaci a technologicko-konstrukčních zásadách.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Nové trendy v aditivních technologiích 2. Nové trendy pro aditivní technologii Material Extrusion 3. Nové trendy pro aditivní technologii VatPhotopolymerization 4. Nové trendy peo aditivní technologii Powder Bed Fusion 5. Progresivní materiály v aditivních technologiích 6. Nové trendy ve strojích pro postprocesní úpravy 7. Nové trendy ve strojích pro aditivních technologie 8. Přednáška odborníka z praxe 9. Přednáška odborníka z praxe

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních min. 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu studenti odevzdají 1 semestrální práci a úspěšně absolvují zápočtový test. Na základě úspěšně splněného zápočtu mohou složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A270009) Aditivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A270009) Aditivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A270009) Aditivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A270009) Aditivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.