346-9001/02 – Teorie a technologie obrábění (TaTO)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
NOV92 prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
SAD76 prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto předmětu je naučit se aplikovat praktické a teoretické poznatky, zejména ve výzkumné a vědecké činnosti. - aplikovat fyzikální principy obrábění - interpretovat experimentální metody v analýze obráběcích procesů - zobecnit výsledky experimentů ve výpočetním modelu - navrhnout a realizovat experimentální a výpočetní pracoviště

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Tento předmět se zabývá analýzou tvorby třísky, silovými poměry při řezání, tepelnými efekty, trvanlivostí a životností nástroje, stabilitou řezného procesu, závislostí trvanlivosti nástroje na řezných podmínkách, obrobitelností materiálu a optimalizací parametrů při řezném procesu. Dále pojednává o obrábění obtížně obrobitelných materiálů a využití mikroprocesorů a počítačové techniky v progresivním obrábění.

Povinná literatura:

BRYCHTA, Josef; SADÍLEK, Marek; ČEP, Robert; PETRŮ, Jana. Progresivní metody v obrábění. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 144 s. ISBN 978-80-248-2513-7. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/019/dokumenty/Progresivni_metody_v_obrabeni_FINAL.pdf NELUŠAN, Miroslav; TUREK, Stanislav; BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; TABAČEK, Marián. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina : EDIS Žilina, 2007. 343 s. ISBN 978–80–8070–711–8. VASILKO, Karol. Analytická teória trieskového obrábania. Prešov : COFIN Prešov, 2007. 338 s. ISBN 978–80–8073–759–7. HUMÁR, A. Materiály pro řezné nástroje. Brno : MM Publishing Praha, 2008, 235 s. ISBN 978–80–254–2250–2. SHAW, Milton C. Metal Cutting Principles. 2nd edition. New York : Oxford University Press, 2005. 651. p. ISBN 0–19–514206–3.

Doporučená literatura:

HAVRILA, M.; ZAJAC, J.; BRYCHTA, J.; JURKO, J. Top trendy v obrábaní, I. časť – Obrábané materiály. Žilina : Media/ST, s.r.o. Žilina, 2006. 193 s. ISBN 80–968954–2–7. ZAJAC, Jozef; JURKO, Jozef; ČEP, Robert. Top trendy v obrábaní, II. časť – Nástrojové materiály. Žilina : Media/ST, s.r.o. Žilina, 2006. 193 s. ISBN 80–968954–2–7. VASILKO, Karol; HAVRILA, Michal; MARCINCIN-NOVÁK, Jozef; MÁDL, Jan; ZAJAC, Jozef. Top trendy v obrábaní, III. časť – Technologie obrábění. Žilina : Media/ST, s.r.o. Žilina, 2006. 214 s. ISBN 80–968954–2–7. BRYCHTA, Josef; CZÁN, Andrej; ČEP, Robert; KRATOCHVÍL, Jiří; PETRŮ, Jana; SADÍLEK, Marek; STANČEKOVÁ, Dana; ZLÁMAL, Tomáš. Progresivní technologie v obrábění a NC programování obráběcích strojů. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2014, 170 s. ISBN 978-80-248-3522-8. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/064/docs/obrabeni.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Po úvodní konzultaci student vypracuje samostatnou práci na zadané téma k zaměření své disertační práce, které bude chodit průběžně konzultovat. Na závěr proběhne zkouška před komisí.

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostatná práce na zadané téma

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Mechanismus tvoření třísky. Napěťové a deformační pole před řezným klínem. Schémata tvoření třísky. Deformace a tření při tvoření třísky. Druhotná plastická deformace a tvoření nárůstku. 2. Síla a práce řezání. Řezné síly při jednotlivých způsobech obrábění. Měření řezných sil a momentů. Stabilita řezného procesu. 3. Teplo a teplota řezání. Tepelná bilance při obrábění. Experimentální studium teploty a teplotního pole. Statistické rovnice teploty řezání. 4. Optimalizace řezných podmínek. Oblasti přípustných řešení optimalizace. Optimalizace při hrubování. Optimalizace při obrábění na čisto. Adaptivní optimalizace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.