346-9002/02 – Experimentální metody v obrábění (EMO)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity10
Garant předmětuprof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
NOV92 prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost a kompetence - aplikovat principy fyzikálních metod v obrábění - interpretovat experimentální metody v obrábění - sestavovat fyzikální modely na základě experimentů - zobecnit výsledky experimentů ve výpočetním modelu - navrhnout a realizovat experimentální pracoviště

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Výuka je zaměřena na teoretické a praktické zvládnutí beztřískových metod obrábění a jejich vývoje ve světě i u nás, zejména chemických, elektrochemických, elektroerozivních procesů úběru materiálu obrobku, včetně obrábění vysokoenergetickými paprsky a jejich aplikací a nasazení při výrobě strojních součástí, nástrojů a nářadí z těžkoobrobitelných materiálů a jejich slitin, jak v podmínkách hromadné výroby, tak v podmínkách moderních nástrojáren a nářaďoven, včetně HSC.

Povinná literatura:

NESLUŠAN, Miroslav; TUREK, Stanislav; BRYCHTA, Josef; ČEP, Robert; TABAČEK, Marián. Experimentálne metódy v trieskovom obrábaní. Žilina : EDIS Žilina, 2007. 343 s. ISBN 978–80–8070–711–8. ČEP, Robert; PETRŮ, Jana. Experimentální metody v obrábění. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978–80–248–2533–5. - http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory STAHL, J-E. METAL CUTTING – Theories and models. Sweden : Division of Production and Materials Engineering. Lund University Sweden, 2012. 580 s. ISBN 978-91-637-1336-1.

Doporučená literatura:

BRYCHTA, Josef; SADÍLEK, Marek; ČEP, Robert; PETRŮ, Jana. Progresivní metody v obrábění. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 144 s. ISBN 978-80-248-2513-7. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/019/dokumenty/Progresivni_metody_v_obrabeni_FINAL.pdf SADÍLEK, Marek; STANČEKOVÁ, Dana; ZLÁMAL, Tomáš. Progresivní technologie v obrábění a NC programování obráběcích strojů. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2014, 170 s. ISBN 978-80-248-3522-8. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/064/docs/obrabeni.pdf FOREJT, M., HUMÁR, A., PÍŠKA, M., JANÍČEK, L. Experimentální metody. [online]. Studijní opory pro magisterský studijní program 23-01-T Strojní inženýrství, obor strojírenská technologie - obrábění - tváření, svařování - management, VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2003. Dostupné na

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Po úvodní konzultaci student vypracuje samostatnou práci na zadané téma k zaměření své disertační práce, které bude chodit průběžně konzultovat. Na závěr proběhne zkouška před komisí.

E-learning

Studijní materiály umístěny na lms.vsb.cz.

Další požadavky na studenta

Samostatná práce na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Nekonvenční metody obrábění 2. Vysokorychlostní obrábění 3. Vysokoposuvové obrábění 4. Obrábění s nedefinovatelnou řeznou geometrií 5. Víceose simultánně řízené obrábění 6. Obrábění metodami paprskovitého typu 7. Hodnocení výsledků kontroly přesnosti výroby s orientací na teorii pravděpodobnosti 8. Kontrola integrity ploch a vliv integrity na dynamicky namáhané povrchy 9. Aplikace a kvantifikace experimentů při analýze teplotních polí

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.