346-9003/01 – Konstrukce obráběcích přípravků a nástrojů (KaVPaN)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Ivan MrkvicaGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MRK20 prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
SAD76 prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen samostatného návrhu speciálního nástroje, případně přípravku pro konkrétní obráběcí operaci na konkrétním obrobku. Konstrukční návrh nástroje bude schopen doplnit i o kontrolu jeho geometrie a podmínky pro jeho výrobu a udržování. V případě návrhu přípravků bude konstrukce doplněna o kontrolu přesnosti ustavení a spolehlivosti upnutí dané navržené varianty řešení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Výuka předmětu rozvíjí do hloubky kapitoly spojené s konstrukcí nástrojů složitých geometrických tvarů. Vychází ze znalostí konstrukční geometrie, matematiky a kinematiky. V rámci konzultací se studenti seznámí postupně se základy teorie a metodiky navrhování řezných nástrojů, s tvarovými soustružnickými noži, tvarovými frézami, nástroji na výrobu čelních ozubených kol,nástroji na výrobu šnekových soukolí a nástroji na výrobu kuželových kol. Výuka předmětu dále rozvíjí kapitoly spojené s konstrukcí upínacího zařízení. Vychází ze znalostí předmětů Pružnost a pevnost, Části a mechanismy strojů a Mechanika. V rámci konzultací se studenti seznámí se zásadami pro ustavování a upínání obrobků v přípravcích, základními elementy pro mechanické, pneumatické a hydraulické upínání, s přesností výroby při obrábění v přípravcích a se základními charakteristikami speciálních, universálních, skupinových a stavebnicových přípravků. Po absolvování předmětu je posluchač schopen samostatně řešit konstrukci obráběcího nástroje nebo přípravku pro příslušnou operaci obrábění.

Povinná literatura:

MRKVICA,M. Konstrukce a výroba obráběcích nástrojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,1986, 215 s. ŘASA,J. Výpočetní metody v konstrukci řezných nástrojů. Praha: SNTL Praha, 1986, 464 s. MRKVICA,M. Přípravky a obráběcí nástroje-II. díl. Přípravky. 3. vydání, Ostrava: VŠB Ostrava, 2015, 182 s. ISBN 978-80-248-3776-5. STEPHENSON, D.A., AGAPIOU, J.S. Metal Cutting Theory and Practise, Third edition, Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, 2016, 947 p. ISBN 978-1-4665-8753-3. KLOCKE, F. Fertigungsverfahren 1 - Zerspanung mit geometrisch bestimmter Schneide, 9. Auflage, Springer-Verlag GmbH Deutschland, 2018, 682 S. ISBN 978-3-662-54206-4.

Doporučená literatura:

MRKVICA,M. Přípravky a obráběcí nástroje - I.díl. Řezné nástroje. 4. vydání, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015, 194 s. ISBN 978-80-248-3775-8. MRKVICA, I. Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů-1.část, 3. vydání, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016, 148 s. ISBN 978-80-248-3963-3. CHVÁLA, B., VOTAVA, J. Přípravky. Praha: SNTL Praha,1988, 275 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Po úvodní konzultaci student vypracuje samostatnou práci na zadané téma k zaměření své disertační práce, které bude chodit průběžně konzultovat. Na závěr proběhne zkouška před komisí.

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostatná práce na zadané téma

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy teorie a metodiky navrhování řezných nástrojů. Podmínky pro utváření povrchu součásti při obrábění. Kinematická schémata utváření obráběného povrchu a existence výrobního povrchu nástroje. Soustružnické tvarové nože. Výpočty profilů ostří prizmatických a kotoučových radiálních tvarových nožů. Tvarové frézy. Určení profilu nástroje s kladným úhlem čela a geometrie podtáčených fréz. 2. Nástroje na výrobu čelních ozubených kol. Rozbor, charakteristika a konstrukce obrážecích nožů, odvalovacích fréz a nástrojů dokončovacích. 3. Definice a klasifikace přípravků, zásady pro ustavení obrobku v přípravku. Upínání obrobků v přípravcích – upínací síly, mechanické upínání, silové převody, upínání tlakovými médii. Vedení nástroje – vrtací desky a šablony, nepřímé vedení nástroje. 4. Uložení přípravku na obráběcí stroj. Konstrukce přípravků – frézovací, vrtací, soustružnické, skupinové, stavebnicové. Hospodárnost přípravků – náklady na přípravky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270009) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270009) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270009) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270009) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270009) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270009) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270009) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270009) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270009) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270009) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.