346-9004/02 – Počítačová podpora procesu obrábění (PPPO)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
SAD76 prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je výuka řízení počítačem číslicově řízených obráběcích strojů se zaměřením na způsob programování s využitím CAD/CAM systémů, tedy systémů využívající počítačovou podporu výroby. Dále pak využití speciálních softwarů pro podporu procesu výroby (správa nástrojů a jejich upínačů, upínacích přípravků, a další). Obsahem předmětu je prohloubení zákonitostí, postupů a informací týkajících se CAD/CAM systému. Obsah kurzu zahrnuje rozšíření znalostí programování CNC obráběcích strojů se zaměřením na rozšíření základních strategií 3osého frézování, pokročilou simulace a verifikace, dále pak zahrnuje víceosé obrábění, (programování 4osé soustružení, soustružení s poháněnými nástroji, 3+2osé frézování – tzv. indexované frézování a programování 5osé plynulé) tvorbu vlastního nástroje a jeho upínače, generování NC kódu pro příslušný obráběcí stroj a možnosti editace NC kódu, a sestavení a editace potřebné průvodní dokumentace nutné pro výrobu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření a prohloubení vědeckých principů teorie programování a CAD/CAM systémů pro počítačovou podporu procesů obrábění. Cílem je rozšíření znalostí programování NC obráběcích strojů se zaměřením na rozšíření základních strategií víceosého obrábění a pokročilou simulaci a verifikaci programování víceosých obráběcích strojů.

Povinná literatura:

Electronic support on server kat346, \\srvg129a\student\CAM+PPO : Student version of software, User guides, exapmles and others. SADÍLEK, M. CAM systémy v obrábění I. - II. doplněné vydání. VŠB – TU Ostrava, 2010, 138 s., ISBN 978-80-248-2278-5. SADÍLEK, M. Počítačová podpora výroby. VŠB – TU Ostrava, 2011, 80 s., Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. SADÍLEK, M.; KOSAŘ, F. Řešené praktické příklady v CAM systému Mastercam. VŠB – TU Ostrava, 2011, 169 s., Dostupné na: http://www.346.vsb.cz/studijni_literatura.html. ČEP, R.; SADÍLEK, M. Machining Technology and CAM Systems. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012. 121 p. APRO, K. Secrets of 5-Axis Machining, Industrial Press, Inc. 989 Avenue of the Americas, New York, NY 10018, First Printing, August, 2008, pp. 172. ISBN 978-0-8311-3375-7.

Doporučená literatura:

Handbooks of cutting tools - WIDIA, SANDVIK, ISCAR, PRAMET TOOLS. Řešené příklady dostupné na PC po instalaci CAM systému v adresáři, kde je nainstalován CAM systém. Příručky obrábění, katalogy řezných nástrojů a navigátory výběru řezných nástrojů dostupné z webových stránek výrobců řezných nástrojů (SANDVIK, SECO, ISCAR, PRAMET TOOLS). http://www.frezovani-5os.cz – webové stránky o víceosém obrábění.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Po úvodní konzultaci student vypracuje samostatnou práci na zadané téma k zaměření své disertační práce, které bude průběžně konzultovat. Na závěr proběhne zkouška před komisí.

E-learning

Studijní materiály jsou umístěny na lms.vsb.cz.

Další požadavky na studenta

Samostatná práce na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Uplatnění počítačové podpory v obrábění a její struktura, Vývojové etapy CAD/CAM systémů, Strukturu výroby součástí, Způsoby programování (ruční programování NC stroje a automatické programování prostřednictvím CAM systému), upínací elementy, úprava technologických parametrů. 2. Počítačová podpora správy řezných nástrojů a jejich upínačů, počítačová podpora správy upínacích elementů obrobků. 3. Víceosé soustružení s poháněnými nástroji, 4osé soustružení, strategie, možnosti. Přejezdy nástrojů, zabránění kolizím. 4. 5osé frézování, strategie, možnosti. Vysokorychlostní a vysokoposuvové obrábění. Přejezdy nástrojů, zabránění kolizím. Zbytkové a dokončovací obrábění. Okružní frézování a frézování kapes. 5. Aplikace počítačové podpory do oblasti nekonvenčních technologií obrábění (WEDM - Drátové řezání, EDM - elektrojiskrové hloubení, laserové řezání, ultrazvukové obrábění -USM obrábění, obrábění vodním paprskem WJM). 6. Pokročilá simulace a verifikace, aplikace modulu pro konstrukci a úpravu postprocesorů, konfigurace grafiky pro simulaci CNC stroje. Postprocesory s definovaným modelem stroje, kontrola a úprava parametrů a vlastností CNC stroje. Tvorba šablon průvodní dokumentace určené pro výrobu. 7. Teoretická analýza přesnosti navazujících ploch při absolutním a inkrementálním programování s aplikací lineární algebry, ustavování obrobků pomocí obrobkových sond, výchozí ustavení nástroje pomocí sond, rozbor vlivu přesnosti ustavení nástroje na přesnost obráběných povrchů, způsoby adaptivní kontroly a korekce dráhy nástroje včetně vlivu na geometrické a rozměrové charakteristiky, analýza volby ustavovací a upínací základny s ohledem na požadavky přesnosti při absolutním a inkrementálním programování, algoritmizace výrobních procesů včetně realizace v řídícím programu, optimalizace počtu vyráběných dílců pro kusovou výrobu (CNC stroje), malosériovou a hromadnou výrobu včetně zvoleného kritéria optimalizace. Tvorba vlastního nástroje a jeho upínače.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270010) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270010) Strojírenská technologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.