346-9005/01 – Strojírenská metrologie a technická měření (SMaTM)

Garantující katedraKatedra obrábění, montáže a strojírenské metrologieKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP77 prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
OCE0002 Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na vědecké principy strojírenské metrologie v technické a legislativní oblasti. Absolvent bude schopen samostatně aplikovat a vyvíjet měřicí metody, včetně jejich vyhodnocení ve své vědecké práci.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá významem metrologie z hlediska zajištění jednotnosti, správnosti a přesnosti, státní, legální a aplikované metrologie. Stanovením nejistot měření, měřicími metodami a měřidly, odchylkami rozměrů, tvarů, polohy, drsností povrchu. Rozměrovými obvody a zásadami vzájemné vyměnitelnosti. Vztahem strojírenské metrologie a kvality - význam, metody hodnocení, znaky, systémy řízení, nástroje zabezpečování, ekonomika jakosti a statistické metody kontroly kvality.

Povinná literatura:

PETŘKOVSKÁ, Lenka; ČEPOVÁ, Lenka. Strojírenská metrologie. Ostrava: Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 101 s. ISBN 978-80-248-2723-0. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/147/ucebniopory/978-80-248-2723-0.pdf DOVICA M. a kol.: Metrológia v strojárstve. EMILENA Košice, 2006. ISBN 80-8073-407-0. HUMIENNY, Z., OSANNA, P. H., TAMRE, M., WECKENMANN, L. BLUNT., JAKUBIEC, W.: Geometrical product specifications. Course for Technical Universities, Warszawa, 2001. CHRISTOPH R., NEUMANN H. J.: Multisenzorová souřadnicová měřící technika. PRIMA Bilavčík, s.r.o., 2008. DRBUL, Mário; ŠAJGALÍK, Michal; ŠEMCER, Ján; CZÁNOVÁ, Tatiana; PETŘKOVSKÁ, Lenka; ČEPOVÁ, Lenka. Strojárska metrológia a kvalita povrchov vytvorených technológiami obrábania. Žilina : Ediční středisko ŽU v Žiline, 2014, 115 s. ISBN 978-80-89276-45-5. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/064/docs/metrologie.pdf

Doporučená literatura:

ČEPOVÁ, Lenka; PETŘKOVSKÁ, Lenka. Legislativa ve strojírenské metrologii a přesné měření 3D ploch. Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU Ostrava, 2011, 125 s. ISBN 978-80-248-2514-4. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/019/dokumenty/METROLOGIE_FINAL.pdf PETŘKOVSKÁ, Lenka; ČEPOVÁ, Lenka. Metrologie a řízení kvality. Ostrava: Ediční stredisko VŠB – TU Ostrava, 2012, 142 s. ISBN 978-80-248-2771-1. Dostupné na: http://projekty.fs.vsb.cz/459/ucebniopory/Metrologie_a_rizeni_kvality.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracuje samostatnou rešerši dle zadání vyučujícím a poté bude rozprava o této práci a další teoretická otázka.

E-learning

Další požadavky na studenta

Po úvodní konzultaci student vypracuje samostatnou práci na zadané téma k zaměření své disertační práce, které bude chodit průběžně konzultovat. Na závěr proběhne zkouška před komisí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metrologie - význam, definice, rozdělení. Státní politika v jakosti metrologického zabezpečení státu - zákon, vyhlášky, normy státní správy, akreditační a certifikační systém zabezpečování jednotnosti, správnosti a přesnosti měření a měřicích přístrojů. Objasnění základních pojmů a metrologických vlastností měřidel. 2. Metodika určování nejistot při měření a odhad skutečného rozměru s požadovanou pravděpodobností. Systematické a náhodné dílčí a výsledné chyby pro korelované a nekorelované vstupní parametry funkčních a lineárních závislostí. Základní pojmy z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky - pravděpodobnost, druhy náhodných veličin, distribuční funkce a hustoty pravděpodobnosti, statistické charakteristiky náhodných veličin. Odhad skutečné hodnoty parametru s požadovanou pravděpodobnosti. Metodika určování závislosti a nezávislosti náhodných veličin na základě korelačního koeficientu. 3. Odchylky na skutečné ploše - úchylky, odchylky geometrického tvaru, vzájemné polohy, drsnost povrchu - definice, normy, parametry, metody měření, speciální měřicí přístroje. Statistické rozměrové obvody - určování výsledného a výpočtového členu pro lineární a funkční závislosti metodou jednoduchého výpočtu a statistickou metodou, aplikace v oblasti metrologie, v problematice vzájemné vyměnitelnosti a konstrukci. Teorie rozměrových obvodů s orientací na matematický model hodnocení systematických a náhodných veličin, aplikace teorie pravděpodobnosti na výpočet rozměrových obvodů. 4. Statistické metody kontroly kvality - princip, význam, statistická regulace a statistická přejímka. Hodnocení výrobní techniky z hlediska požadované přesnosti na základě statistických metod. Využití výpočetní techniky při zpracování výsledků měření, parametry, při analýze náhodných procesů, automatizací a statistických metod kontroly kvality výrobků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0715D270009) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270009) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270009) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270009) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270009) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270009) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270009) Strojírenská technologie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270009) Strojírenská technologie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní