347-0001/01 – Části a mechanizmy strojů II (ČMSII)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojůKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DEJ30 prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc.
HOS47 Ing. Ivan Hošek
MOR47 prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc.
NEM25 prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět rozšiřuje základní poznatky získané v předmětu Části a mechanismy strojů I, zejména v oblasti výpočtu životnosti šroubových spojů, svarů a ozubených převodů. Dále uvádí nově lepené spoje, planetové, šnekové a harmonické převody a řemenové a řetězové variátory.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozšiřuje základní poznatky získané v předmětu Části a mechanismy strojů I, zejména v oblasti výpočtu životnosti šroubových spojů, svarů a ozubených převodů. Dále uvádí nově lepené spoje, planetové, šnekové a harmonické převody a řemenové a řetězové variátory.

Povinná literatura:

Dejl,Z.: Konstrukce strojů a zařízení – spojovací části strojů. Ostrava: Montanex 2000 Moravec,V.: Konstrukce strojů a zařízení II. Ozubená kola v praxi. Ostrava: Montanex,a.s., 2000 Němček,M.: Řešené příklady z ČaMS Spoje. VŠB-TU Ostrava, 2002 Bolek,A.,Kochman,J.: Části strojů 1,2. Praha: SNTL 1989 Boháček,F. a kol.: Části a mechanismy strojů I, II. Brno: ES VUT, 1990 Šalamoun,Č., Suchý,M.: Čelní a šroubová soukolí. SNTL 1990 ČSN 0146 86: Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Softwarové vybavení katedrální počítačové učebny AutoCad 2000, výpočtové programy pro výpočet hřídelů, ložisek, ozubení.

Doporučená literatura:

Shigley, E.,J., Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill Companies, Inc.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Výpočet namáhání strojních součástí při proměnlivém zatížení s využitím Wöhlerovy křivky a Haighova diagramu. Meze únavy skutečných strojních součástí. Základní pojmy. 2.Šroubový spoj s předpětím dynamicky zatížení. Diagram síla – předpětí, výpočet konstant tuhosti. 3.Výpočet bezpečnosti šroubu s předpětím při dynamickém zatížení 4.Porovnání únosnosti spojů pro přenos krouticího momentu z hřídele na náboj (nalisované spojení, svěrné spojení, klínové kroužky, pera a drážkované hřídele, brandova a polygonní spojení). 5.Výpočet svarů dynamicky zatížených. 6.Lepené spoje. 7.Řemenový převod s ozubených řemenem, řemenové a řetězové variátory. 8.Výpočet životnosti ozubení při proměnlivém zatížení. 9.Planetové převody 10.Šnekový převod 11.Harmonické převody a další nové principy převodů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 24  0
                Písemka Písemka 6  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku