347-0001/01 – Machines Parts and Mechanisms II (ČMSII)

Gurantor departmentDepartment of Machine Parts and MechanismsCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DEJ30 prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc.
HOS47 Ing. Ivan Hošek
MOR47 prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc.
NEM25 prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+5

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This object continues on ČaMSI. All at once it uses student’s knowledge of the Mechanics, the Elasticity and Strength and the Engineering Materials. The aim is the better knowledge of the execution and function of basic machine parts and mechanisms which were solved in ČaMS. Their design and loading capacity is executed on higher technical level including dynamic and basic fatigue calculations.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

This object continues on ČaMSI. All at once it uses student’s knowledge of the Mechanics, the Elasticity and Strength and the Engineering Materials. The aim is the better knowledge of the execution and function of basic machine parts and mechanisms which were solved in ČaMS. Their design and loading capacity is executed on higher technical level including dynamic and basic fatigue calculations.

Compulsory literature:

Shigley, E.,J., Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill Companies, Inc.

Recommended literature:

Shigley, E.,J., Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill Companies, Inc.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Výpočet namáhání strojních součástí při proměnlivém zatížení s využitím Wöhlerovy křivky a Haighova diagramu. Meze únavy skutečných strojních součástí. Základní pojmy. 2.Šroubový spoj s předpětím dynamicky zatížení. Diagram síla – předpětí, výpočet konstant tuhosti. 3.Výpočet bezpečnosti šroubu s předpětím při dynamickém zatížení 4.Porovnání únosnosti spojů pro přenos krouticího momentu z hřídele na náboj (nalisované spojení, svěrné spojení, klínové kroužky, pera a drážkované hřídele, brandova a polygonní spojení). 5.Výpočet svarů dynamicky zatížených. 6.Lepené spoje. 7.Řemenový převod s ozubených řemenem, řemenové a řetězové variátory. 8.Výpočet životnosti ozubení při proměnlivém zatížení. 9.Planetové převody 10.Šnekový převod 11.Harmonické převody a další nové principy převodů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 24  0 3
                Written exam Written test 6  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.