347-0001/03 – Části a mechanizmy strojů II (ČMSII)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojůKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět rozšiřuje základní poznatky získané v předmětu Části a mechanismy strojů I, zejména v oblasti výpočtu životnosti šroubových spojů, svarů a ozubených převodů. Dále uvádí nově lepené spoje, planetové, šnekové a harmonické převody a řemenové a řetězové variátory.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozšiřuje základní poznatky získané v předmětu Části a mechanismy strojů I, zejména v oblasti výpočtu životnosti šroubových spojů, svarů a ozubených převodů. Dále uvádí nově lepené spoje, planetové, šnekové a harmonické převody a řemenové a řetězové variátory.

Povinná literatura:

Dejl,Z.: Konstrukce strojů a zařízení – spojovací části strojů. Ostrava: Montanex 2000 Moravec,V.: Konstrukce strojů a zařízení II. Ozubená kola v praxi. Ostrava: Montanex,a.s., 2000 Němček,M.: Řešené příklady z ČaMS Spoje. VŠB-TU Ostrava, 2002 Bolek,A.,Kochman,J.: Části strojů 1,2. Praha: SNTL 1989 Boháček,F. a kol.: Části a mechanismy strojů I, II. Brno: ES VUT, 1990 Šalamoun,Č., Suchý,M.: Čelní a šroubová soukolí. SNTL 1990 ČSN 0146 86: Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Softwarové vybavení katedrální počítačové učebny AutoCad 2000, výpočtové programy pro výpočet hřídelů, ložisek, ozubení.

Doporučená literatura:

Shigley, E.,J., Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill Companies, Inc.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku