347-0011/07 – Základy strojnictví ()

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojůKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Arnošt Ševčík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Arnošt Ševčík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT10 Ing. Ondřej Matějka, CSc.
S1E39 doc. Ing. Arnošt Ševčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zabývá celkovým průřezem strojnictví. Začíná základy technického kreslení a normalizace. Dále pokračuje přehledem základních strojních částí a mechnismů, jejich funkcí a používáním. V základní míře se studenti naučí i navrhovat a pevnostně kontrolovat jednoduché strojní součásti a sestavy.

Povinná literatura:

Boháček, F a kol.: Části a mechnismy trojů I. Brno: FS VUT, 1990 Havlík, J., Szlachta, T.: Základy strojnictví I. Ostrava : VŠB - TU 1996 Dejl, Z.: Konstrikce strojů a zařízení I. Spojovací části strojů. Ostrava : Montanex, a.s. 2001 Němček,M.: Řešené příklady z částí a mechanismů strojů. Spoje. VŠB - TU Ostrava.2002 Bolek, A., Kochman, J.: Části strojů 1. a 2. svazek. SNTL Praha 1989

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Základní pravidla zobrazování. Přehled metod promítání, pravoúhlé promítání, axonometrické promítání. Pravidla pro zobrazování na výkresech. Pohledy, řezy a průřezy, průniky, grafické označování materiálu v řezech. 2.Kótování, základní pojmy, zapisování kót. Soustavy kót, kótování tvarových prvků strojních součástí. 3.Předepisování drsnosti povrchu. Tolerování rozměrů. Základní pojmy v lícování. 4.Přehled konstrukčních ocelí a jejich značení. Tepelné a chemicko-tepelné zpracování a jeho uvádění na výkresech. 5.Šroubové spoje, šrouby, matice, podložky, zobrazování. Závity - druhy, kreslení, kótování. Svarové spoje. 6.Hřídele a osy. Drážkové spoje. Nalisované spoje. Pera. 7.Ložiska. Kluzná, valivá, základní typy, kreslení, těsnění ložiskového prostoru. 8.Převody - rozdělení, základní pojmy. Ozubená kola. Rozdělení, základní pojmy, základní rozměry, základní výpočty - pro čelní a šikmé ozubení, pro kuželové ozubení. Kreslení ozubených kol, kótování. 9.Namáhání strojních součástí. Základní druhy mechanických namáhání, nebezpečný průřez, dimenzování strojních součástí. Vlastnosti materiálu, statická zkouška, dynamická zkouška, únavové zkoušky. Zkouška tvrdosti. Rozdělení technických materiálů. 10.Převody. Řemenové a řetězové převody. Ozubené převody. 11.Převodové skříně. 12.Hřídelové spojky. Rozdělení. 13.Potrubí a armatury. Rozdělení, základní pojmy, kreslení. 14.Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku