347-0011/07 – Mechanical Engineering Fundamentals ()

Gurantor departmentDepartment of Machine Parts and MechanismsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Arnošt Ševčík, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Arnošt Ševčík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAT10 Ing. Ondřej Matějka, CSc.
S1E39 doc. Ing. Arnošt Ševčík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Základní pravidla zobrazování. Přehled metod promítání, pravoúhlé promítání, axonometrické promítání. Pravidla pro zobrazování na výkresech. Pohledy, řezy a průřezy, průniky, grafické označování materiálu v řezech. 2.Kótování, základní pojmy, zapisování kót. Soustavy kót, kótování tvarových prvků strojních součástí. 3.Předepisování drsnosti povrchu. Tolerování rozměrů. Základní pojmy v lícování. 4.Přehled konstrukčních ocelí a jejich značení. Tepelné a chemicko-tepelné zpracování a jeho uvádění na výkresech. 5.Šroubové spoje, šrouby, matice, podložky, zobrazování. Závity - druhy, kreslení, kótování. Svarové spoje. 6.Hřídele a osy. Drážkové spoje. Nalisované spoje. Pera. 7.Ložiska. Kluzná, valivá, základní typy, kreslení, těsnění ložiskového prostoru. 8.Převody - rozdělení, základní pojmy. Ozubená kola. Rozdělení, základní pojmy, základní rozměry, základní výpočty - pro čelní a šikmé ozubení, pro kuželové ozubení. Kreslení ozubených kol, kótování. 9.Namáhání strojních součástí. Základní druhy mechanických namáhání, nebezpečný průřez, dimenzování strojních součástí. Vlastnosti materiálu, statická zkouška, dynamická zkouška, únavové zkoušky. Zkouška tvrdosti. Rozdělení technických materiálů. 10.Převody. Řemenové a řetězové převody. Ozubené převody. 11.Převodové skříně. 12.Hřídelové spojky. Rozdělení. 13.Potrubí a armatury. Rozdělení, základní pojmy, kreslení. 14.Rezerva

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner