347-0026/01 – Technical Documentation (TD)

Gurantor departmentDepartment of Machine Parts and MechanismsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1991/1992Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Technical design and documentation in eletrotechnical and mechanical area.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Technická normalizace, účel, druhy norem, vyvolená čísla a číselné řady. Kreslení elektrotech. schémat, značky, spoje.Technická normalizace, účel, druhy norem, vyvolená čísla a číselné řady. Kreslení elektrotech. schémat, značky, spoje. Elektrotechnická schémata, rozdělení podle způsobu kreslení a podle účelu použití. Obvodové schéma, písmenno-číslicové značení, značení svorek. Situační schéma elektroinstalace. Kreslení diagramů. Základy zobrazování, axonometrie, pravoúhlé promítání, měřítka. Značení technických materiálů. Značení, průřezů, předepisování materiálů a polotovarů. Zobrazování. Řezy a průřezy, částečné řezy, přerušení obrazu, detaily, průniky, zjednodušování. Zobrazení izolace a vinutí. Kótování na technických výkresech: kótovací čáry, způsoby kótování, zásady kótování, technologičnost. Zobrazování mechanických součástí - závity, šrouby, matice, podložky, šroubové spoje, čepy, kolíky, klíny, pera, závlačky, hřídele, ložiska, pružiny. Kvalita povrchu součástí, drsnosti, povrchové úpravy, tepelné zpracování, povlaky. Toleranční soustava ISO. Zobrazování mechanických spojů, nýtování, svařování, lepení, pájení. Převody - použití, výpočet a zobrazování. Obecná pravidla pro zpracování technické dokumentace, technická zpráva. Toleranční soustava ISO. Počítačové zpracovávání technické dokumentace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner