347-0302/06 – Základy strojnictví (ZS)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojůKredity5
Garant předmětuIng. Jiří Struž, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miroslav Trochta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, HGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TRO092 Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s normalizací, tvorbou a čtením technické dokumentace ve strojírenství a dát jim všeobecný přehled o strojních součástech.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je základem oborových předmětů, ve kterých se pracuje s normami a technickou dokumentaci. Studenti si osvojí základní znalosti: z normalizace, z kreslení a čtení technických výkresů, zobrazování, kótování, tolerování strojních součástí a jejich zapisování do seznamu částí, označování jakosti povrchu, označování lepených, pájených a svařovaných spojů. Důraz je kladen na samostatné tvůrčí technické myšlení při samostatných jednotlivých úkolech ve cvičeních. Cílem předmětu je formování odborného profilu studenta tak, aby měl základní znalosti (a uměl je využít) pro další navazující odborné předměty a strojní praxi v konstrukci, projekci a provozu.

Povinná literatura:

HURNÍKOVÁ, Š., STRUŽ, J., TROCHTA, M.: ZÁKLADY STROJNICTVÍ. Skripto - VŠB-TU Ostrava, r. 2020. 237 stran, ISBN 978-80-248-4419-0. HURNÍKOVÁ, Š., STRUŽ, J., TROCHTA, M.: MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS, Skripto - VŠB-TU Ostrava, r. 2020. 237 stran. DRASTÍK, F.: PŘÍRUČKA ČTENÍ VÝKRESŮ VE STROJNICTVÍ. Dashöfer Holding , Ltd. Verlag Dashöfer Praha. r. 2017. 79 stran. ISBN 978-80-87963-32-6. DRASTÍK, F.: PŘESNOST A TOLEROVÁNÍ ROZMĚRŮ VE STROJÍRENSTVÍ. Dashöfer Holding , Ltd. Verlag Dashöfer Praha. r. 2016. COLIN H. SIMMONS, NEIL PHELPS, DENNIS E. MAGUIRE: Manual of Engineering Drawing, USA, Fourth edition r. 2012.

Doporučená literatura:

BOHÁČEK, F. a kol.: ZÁKLADY STROJNICTVÍ. SNTL – Nakladatelství technické literatury, Praha. r. 1989. 463 stran. 04-237-89. LEINVEBER, J., VÁVRA, P.: STROJNICKÉ TABULKY třetí doplněné vydání, pedagogické nakladatelství Albra, Úvaly. r. 2006. 914 stran. ISBN 80-7361-033-7. DRASTÍK, F.: TECHNICKÉ KRESLENÍ I pravidla tvorby výkresů ve strojírenství. Montanex Ostrava, r. 2005. 260 stran. ISBN 87-7225-195-3. DEJL, Z.: KONSTRUKCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ I: Spojovací části strojů. Návrh, výpočet, konstrukce. 1. vydání. Ostrava: Montanex a.s., r. 2000. 225 stran. ISBN 80-7225-018-3. LMS - Elektronická podpora předmětu Základy strojnictví. ČSN EN ISO, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN. SHIGLEY, J. E., MISCHKE, CH. R.: MECHANICAL ENGINEERING DESIGN. Mc Graw Hill Companies, Inc. r.2001. 1248 stran. ISBN 0-07-365939-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Odevzdat všechny požadované programy. Získat požadovaný počet bodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.TECHNICKÉ VÝKRESY (Druhy výkresů a jejich obsah. Formáty výkresů. Vzhled výkresu. Měřítka. Skládání výkresu. Technické normy.) POPISOVÉ POLE, SEZNAM ČÁSTÍ (Údaje v popisovém poli na výkrese součásti a na výkrese sestavy. Umístění seznamu části na výkrese sestavy a na samostatném listu. Pořadí označení částí. Význam polí v seznamu částí.) TYPY ČAR VE STROJNICTVÍ A JEJICH VÝZNAM (Použití tenké souvislé čáry, tenké souvislé čáry od ruky a se zlomy, tlusté souvislé čáry, tenké čárkované čáry, tlusté čárkované čáry, tenké čerchované čáry, tlusté čerchované čáry, tenké čerchované čáry s dvěma tečkami.) 2.PROMÍTÁNÍ (Metody promítání.) 3.VOLBA A POČET OBRAZŮ (Všeobecné zásady zobrazování obrazů. Součásti, které lze zobrazit jedním obrazem.) POHLEDY, ŘEZY, PRŮŘEZY (Rozdíl mezi pohledem, řezem a průřeze. Typy pohledů, řezů a průřezů.) 4.KÓTOVÁNÍ I (Základní pojmy.) KÓTOVÁNÍ II (Kótování tvarových prvků – průměrů a poloměrů kružnic, oblouků kružnic, koulí, děr, kuželů, přechodů, děr na roztečné kružnici.) KÓTOVÁNÍ III (Kótování tvarových prvků – zkosení hran, kótování hran neurčitých tvarů.) KÓTOVÁNÍ IV (Uspořádání kót.) 5.TOLEROVÁNÍ ROZMĚRŮ I (Základní pojmy). TOLEROVÁNÍ ROZMĚRŮ II (Systém uložení základní díry. Systém uložení základního hřídele. Všeobecné tolerance. Základní pravidlo tolerování.) ROZMĚROVÉ OBVODY (Zvětšující a zmenšující rozměrový obvod, postup výpočtu.) 6.STRUKTURA POVRCHU (Základní pojmy. Úplná značka struktury povrchu – popis. Varianty značek struktury povrchu a jejich význam. Zápis značek struktury povrchu na výkresech.) 7.ZÁVITY (Rozdělení závitů. Zobrazování závitů. Kótování závitů.) KRESLENÍ SESTAVY SOUČÁSTEK SE ZÁVITY (Kreslení závitu v závitové díře. Kreslení šroubových spojů.) 8.STROJNÍ SOUČÁSTI I (Pera – druhy a použití. Kreslení drážek pro pera na hřídeli a v náboji. Klíny – druhy a použití.) STROJNÍ SOUČÁSTI II (Čepy – druhy a použití. Pojistné kroužky pro hřídele a díry – použití. Kreslení drážek pro pojistné kroužky na hřídeli a v náboji.) STROJNÍ SOUČÁSTI III (Kolíky – druhy a použití. Závlačky – použití a kreslení na výkresech sestavy. Podložky typu MB – použití a kreslení drážek pro MB podložky na hřídeli.) 9.HŘÍDELE A OSY (Rozdělení.) 10.DRÁŽKOVANÁ HŘÍDEL (Druhy. Označování na výkrese.) 11.OZUBENÉ PŘEVODY (Rozdělení, účinnost, převodový poměr, modul. Výpočet čelního ozubeného kola se šikmými zuby.) KRESLENÍ A KÓTOVÁNÍ ČELNÍCH KOL S PŘÍMÝMI A ŠIKMÝMI ZUBY KRESLENÍ A KÓTOVÁNÍ KUŽELOVÝCH KOL 12.LOŽISKA KLUZNÁ LOŽISKA VALIVÁ AXIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ LOŽISEK NA HŘÍDELI TĚSNĚNÍ LOŽISKOVÉHO PROSTORU 13.SVARY (Druhy svarů. Úplná značka svaru – popis. Zapisování svarů na výkresech). VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE SVAŘENCE (Svařenec na výkrese sestavy. Výkres svařence pro svařování a obrábění.) 14.POTRUBÍ A ARMATURY

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Pro splnění zápočtu musí studenti odevzdat dílčí úkoly ze cvičení (jednotlivá zadání jsou uvedeny v systému LMS), dále musí absolvovat zápočtový test. Na základě úspěšně splněného zápočtu mohou složit zkoušku, která se skládá z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu musí studenti odevzdat dílčí úkoly ze cvičení (jednotlivá zadání jsou uvedeny v systému LMS), dále musí absolvovat zápočtový test. Nemusí splnit požadovanou účast na cvičení. Na základě úspěšně splněného zápočtu mohou složit zkoušku, která se skládá z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290005) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.