347-0305/02 – Části a mechanismy strojů II (ČaMS2)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojůKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miloš NěmčekGarant verze předmětudoc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL01 doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti zvládnou základy únavových výpočtů a optimalizování důležitých strojních součástí na inženýrské úrovni. Prohloubí si znalosti strojních částí, které poznali v ČaMS.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět úzce navazuje na ČaMS. Současně však využívá i znalosti studentů z mechaniky, pružnosti a pevnosti a strojírenských materiálů. Cílem předmětů je hlubší poznání provedení a funkce základních strojních částí a mechanismů, řešených už v ČaMS. Jejich návrh a pevnostní výpočet je však už veden na vyšší technické úrovni včetně dynamických a základních únavových výpočtů. Rovněž jsou řešeny i základní optimalizační úlohy. Předmět už dává studentům solidní podklad pro profesionální návrh základních strojních částí včetně jejich únavového posouzení.

Povinná literatura:

Dejl,Z.: Konstrukce strojů a zařízení I. Spojovací části strojů. MONTANEX, a.s., Ostrava, 2000, ISBN 80-7225-018-3. Moravec,V.: Konstrukce strojů a zařízení II. Ozubená kola čelní. MONTANEX, a.s., Ostrava, 2001, ISBN 80-7225-051-5. Němček,M.: Řešené příklady z částí a mechanismů strojů. Spoje. Skriptum VŠB- TU Ostrava, 2001, ISBN 80-248-0050-0. Bolek,A.a kol.: Technický průvodce 6. Části strojů, 1. a 2. Svazek. SNTL Praha, 1990. Moravec,V.: Řešené příklady z části strojů. Převody. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 2002

Doporučená literatura:

Němček, M., Vybrané problémy geometrie čelních ozubených kol. MONTANEX a.s. Ostrava, 2003 ISBN 80-7225-111-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování dvou projektů a jejich obhájení..

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení. Pravidelná docházka na přednášky. Splnění požadovaných úloh v požadované době.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základy dynamického zatěžování – Wöhlerova křivka, Smithův diagram. Šroubový spoj s předpětím – úplný výpočet spoje z hlediska únavové pevnosti, úpravy spoje. Šroubový spoj s předpětím – dokončení. Dimenzování svěrného spojení mezi hřídelem a nábojem. Silový a napěťový rozbor nalisovaného spojení s plným i dutým čepem. Dynamický výpočet hřídele při kombinovaném namáhání. Optimalizace uložení hřídele. Návrh ložisek. Ekvivalentní zatížení. Postup při návrhu čelního soukolí typu V se šikmými zuby. Optimalizace geometrických, záběrových a skluzových poměrů čelního ozubeného soukolí. Dimenzování ozubených kol podle ČSN, ISO. Problémy při pevnostní kontrole čelních ozubených kol. Hřídelové spojky, konstrukce a výpočet vybraných typů. Hřídelové spojky – dokončení. Brzdy, rozdělení, výpočet vybraných typů. Pružiny – rozdělení, charakteristiky, tuhost pružiny, rozměrový návrh, pevnostní výpočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  18
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  18
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok