347-0305/03 – Části a mechanismy strojů II (ČaMS2)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojůKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miloš NěmčekGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miloš Němček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL01 doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
PAV0102 Ing. Jan Pavlík, Ph.D.
ZAC0030 Ing. Jiří Začal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti zvládnou základy únavových výpočtů a optimalizování důležitých strojních součástí na inženýrské úrovni. Prohloubí si znalosti strojních částí, které poznali v ČaMS.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět úzce navazuje na ČaMS. Současně však využívá i znalosti studentů z mechaniky, pružnosti a pevnosti a strojírenských materiálů. Cílem předmětů je hlubší poznání provedení a funkce základních strojních částí a mechanismů, řešených už v ČaMS. Jejich návrh a pevnostní výpočet je však už veden na vyšší technické úrovni včetně dynamických a základních únavových výpočtů. Rovněž jsou řešeny i základní optimalizační úlohy. Předmět už dává studentům solidní podklad pro profesionální návrh základních strojních částí včetně jejich únavového posouzení.

Povinná literatura:

Dejl,Z.: Konstrukce strojů a zařízení I. Spojovací části strojů. MONTANEX, a.s., Ostrava, 2000, ISBN 80-7225-018-3. Moravec,V.: Konstrukce strojů a zařízení II. Ozubená kola čelní. MONTANEX, a.s., Ostrava, 2001, ISBN 80-7225-051-5. Němček,M.: Řešené příklady z částí a mechanismů strojů. Spoje. Skriptum VŠB- TU Ostrava, 2001, ISBN 80-248-0050-0. Bolek,A.a kol.: Technický průvodce 6. Části strojů, 1. a 2. Svazek. SNTL Praha, 1990. Moravec,V.: Řešené příklady z části strojů. Převody. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 2002

Doporučená literatura:

Němček, M., Vybrané problémy geometrie čelních ozubených kol. MONTANEX a.s. Ostrava, 2003 ISBN 80-7225-111-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování dvou projektů a jejich obhájení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení. Pravidelná docházka na přednášky. Splnění požadovaných úloh v požadované době.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základy dynamického zatěžování – Wöhlerova křivka, Smithův diagram. Šroubový spoj s předpětím – úplný výpočet spoje z hlediska únavové pevnosti, úpravy spoje. Šroubový spoj s předpětím – dokončení. Dimenzování svěrného spojení mezi hřídelem a nábojem. Silový a napěťový rozbor nalisovaného spojení s plným i dutým čepem. Dynamický výpočet hřídele při kombinovaném namáhání. Optimalizace uložení hřídele. Návrh ložisek. Ekvivalentní zatížení. Postup při návrhu čelního soukolí typu V se šikmými zuby. Optimalizace geometrických, záběrových a skluzových poměrů čelního ozubeného soukolí. Dimenzování ozubených kol podle ČSN, ISO. Problémy při pevnostní kontrole čelních ozubených kol. Hřídelové spojky, konstrukce a výpočet vybraných typů. Hřídelové spojky – dokončení. Brzdy, rozdělení, výpočet vybraných typů. Pružiny – rozdělení, charakteristiky, tuhost pružiny, rozměrový návrh, pevnostní výpočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  18
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Účast na konzultacích je doporučená v co největším rozsahu. Programy nelze zadávat na dálku.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S02) Dopravní a procesní zařízení JER P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S02) Dopravní a procesní zařízení JER K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů DO2 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KS1 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů TZ1 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů DO2 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů TZ1 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S02) Dopravní a procesní zařízení JER P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S02) Dopravní a procesní zařízení JER K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů DO2 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů DO2 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KS1 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů TZ1 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů TZ1 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů DO1 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů TZ1 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů TZ1 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KS1 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů DO1 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KV1 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů DO1 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů DO1 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů DO1 P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů DO1 K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S01) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní