347-0306/02 – Ročníkový projekt (RP)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojůKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miloš NěmčekGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miloš Němček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEM25 prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Konstrukční řešení vybraného konstrukčního uzlu s cílem zvládnout vypracování příslušné výkresové a technické dokumentace. Formální příprava na tvorbu bakalářské práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na části a mechanismy strojů a současně vyžaduje znalosti z předmětů základy strojnictví a grafické systémy. Cílem předmětu je naučit studenty navrhnout jednoduchý strojírenský produkt, který je sestaven ze základních částí. Tento musí pevnostně prověřit, vyřešit jeho funkčnost a spolehlivost. Nedílnou součástí je i vypracování technické dokumentace. Tato dokumentace bude vypracovávaná s využitím PC (AutoCad, MS Office). Cílem předmětu je aby student zvládnul celý konstrukční cyklus – návrh, skica, výpočet, výroba technické dokumentace.

Povinná literatura:

Drastík,F.a kol.: Strojnické tabulky, Ostrava, Montanex, a.s., 1995 Němček,M., Mikeš,I.: Návody na cvičení I. Konstrukce převod.skříní. VŠB Ostrava, 1993. Kříž,R.: Strojnické tabulky II. Pohony. Ostrava: Montanex, 1997 Výpočtové programy katedry pro výpočet hřídelů, ložisek, ozubení. AutoCad 2000

Doporučená literatura:

Shigley, E.,J., Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill Companies, Inc.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování a obhájení semestrálního projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Splnění všech požadavků na projekt.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Seznámení se s principem prací na projektu. Práce návrháře, výpočtáře a technické kontroly. Softwarové vybavení. Základní pravidla při tvorbě technické dokumentace. Výkresová dokumentace. Technická zpráva, její členění, číslování, seznam literatury. Zadání semestrální práce: po malých skupinách studentů. Typy úloh: různé typy převodovek (i řaditelné), některé mechanismy, dílčí pohony, složité spojky atd. Příprava podkladů a literatury, rešerše. První návrhy. Skica sestavy, první předběžné výpočty systému. Vytištění předběžných výsledků počítačových kontrol – hřídele, ozubení,ložiska. Projednání prvních grafických výstupů (na obrazovce). Tisk výkresů a technické dokumentace, poslední úpravy. Obhajoba projektu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Design průmyslových výrobků P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku