347-0307/02 – Výpočty a konstrukce strojních dílů (VaKSD)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAV35 doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
MAR746 Ing. Petr Maršálek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Výpočty únosnosti a konstrukce zvlášť exponovaných strojních dílů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět doplňuje a rozšiřuje výuku v předmětech částí a mechanismů strojů a některých specializovaných předmětech. Hlavní těžiště předmětu spočívá v tvorbě výkresové dokumentace a specifických kontrolních výpočtech únosnosti zvlášť exponovaných strojních součástí (hřídele a jejich uložení, speciální ozubení, díly některých mechanismů a podobně). Důraz je kladen na tvorbu dílenských výkresů a kontrolních výpočtů ve cvičeních.

Povinná literatura:

Dejl Z.: Konstrukce strojů a zařízení I. – spojovací části strojů, Montanex Ostrava 2000, ISBN 80-7225-018-3, 225 s. Moravec V., Havlík J.: Výpočty a konstrukce strojních dílů, skriptum VŠB-TU Ostrava 2005, ISBN 80-248-0878-1, 64 s. Němček, M. : Řešené příklady z částí a mechanismů strojů, spoje, skriptum VŠB-TU Ostrava 2008, ISBN 80-248-0050-0, 111 s. Shigley J. E. : Konstruování strojních součástí, Brno 210, ISBN 978-80-214-2629-0,1112 s.

Doporučená literatura:

Shigley J. E. : Konstruování strojních součástí, Brno 210, ISBN 978-80-214-2629-0,1112 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná zkouška ve formě příkladů dimenzování strojních součástí. Ústní zkouška vybrané části odpřednášené problematiky. Kontrola projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Splnit všechny požadované projekty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Všeobecné zásady při tvorbě dílenských výkresů, lícování opracování, technologie 2. Dimenzování dynamicky namáhaných strojních dílů s ohledem na technologii. 3. Spojovací hřídele a jejich dimenzování. Kritické otáčky. 4. Způsoby spojování hřídelů a nábojů, technologie, únosnost. 5. Řetězce čelních ozubených kol, planety, geometrie, kinematika. 6. Kuželové soukolí typy technologie, náhradní soukolí pro pevnostní výpočet. 7. Vybrané kapitoly z pevnostních výpočtů čelních a kuželových ozubených kol 8. Technologie a přesnost ozubených kol, kótování a náležitosti dílenských výkresů. 9. Složené planetové převody, kinematika. 10. Návrh ložisek, speciální valivá ložiska, kluzná ložiska.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KSD P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KSD P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KSD P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku