347-0308/01 – Technický experiment (TE)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojůKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOL20 doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si osvojí metody, kterámi lze získat informace o provozním zatížení strojních součástí zejména z hlediska informací potřebných pro pevnostní a životnostní výpočty strojních součástí. Student byde schopen realizovat jak jednoduchý experiment k analýze lokálních napjatostí dílů strojů, tak jednoduché tupy snímačů mechanických veličin, zejména sil, točivých momentů, tlaku. Rovněž bude získá představu o možnostech analýzy vnitřních pnutí v materiálu. Součástí bude student schopen analyzovat technického měření z hlediska přesnosti a validity získaných výsledků.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Typy měření, ekonomika měření, postup měření, vyhodnocení výsledků měření. Převodníky mechanické veličiny na elektrickou (odporové tenzometry, indukční a kapacitní snímače), měření rovinné napjatosti a její vyhodnocení. Návrh a konstrukce siloměrů, snímačů krouticích a ohybových momentů, měření posuvů pomocí tenzometrických snímačů. Mechanické a elektrické otáčkoměry. Měření tlaku v kapalinách a plynech. Relativní a absolutní snímače kmitů. Přístrojové vybavení pro měření kmitů a hluku.

Povinná literatura:

FOLTA, Zdeněk. Soubor přednášek a návodů do cvičení. VŠB-TU Ostrava. Dostupný z http://homel.vsb.cz/~fol20/. FOLTA, Zdeněk. Odporová tenzometrie. 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. Syllabus dostupný z http://homel.vsb.cz/~fol20/.

Doporučená literatura:

Škopán,M., Mynář,B.: Experimentální metody a zkoušení strojů. Skriptum VUT Brno, 1990.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Účel měření ve strojírenství, typy technických měření. Nejistoty při měření a jejich eliminace. Kalibrace snímačů a přístrojů. Odporová tenzometrie. Snímače technických veličin a jejich fyzikální principy. Zpráva z měření. Úvod k měření dynamických úloh. Virtuální instrumentace - LabWindows a LabView. Ukázky experimentů v praxi.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Laboratorní práce Laboratorní práce 30  0 3
        Projekt Projekt 30  0 3
        Písemka Písemka 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 letní
2011/2012 letní
2009/2010 letní