347-0309/01 – Final Project (ZP)

Gurantor departmentDepartment of Machine Parts and MechanismsCredits4
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Miloš NěmčekSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Miloš Němček
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU60 Ing. Milena Hrudičková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+4
Part-time Graded credit 0+24

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Solving of design problems relevant to a bachelor thesis. Working out a corresponding documentation and a final defence in front of a team of students.

Teaching methods

Summary

Department of machine parts and mechanisms leads the final project for students of studying aim Design of Machine Parts and Assemblies in the study Design of Machines and Equipments. Students work up a draft, a calculation and the design of chosen machine group for assumed exrting in the practice.

Compulsory literature:

Je doporučena studentovi podle zaměření závěrečné práce. Výpočtové programy katedry pro výpočet hřídelů, ložisek, ozubení. AutoCad 2000. Microsoft PowerPoint.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Je zadána práce představující: 1.Návrh a konstrukční řešení vybrané strojní skupiny podle předpokládaného zaměstnání 2.Rozměrové a pevnostní výpočty 3.Vypracování technické zprávy včetně odpovídající technické dokumentace Na závěr je nutno provést veřejnou obhajobu projektu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Other task type Other task type 100  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (60) Design of industrial products P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (60) Design of industrial products P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (40) Design of Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (40) Design of Machines and Equipment K Czech Třinec 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (40) Design of Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (40) Design of Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (40) Design of Machines and Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.