347-0310/02 – Základy konstruování II (ZKII)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojůKredity5
Garant předmětuIng. Daniel Pišťáček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Daniel Pišťáček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PIS73 Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit znalosti získané v předmětu "Základy strojnictví". Při tvorbě technické dokumentace se dbá na konstrukční vazby jednotlivých součásti v konstrukčním celku se zaměřením na konkrétní strojní celky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět úzce navazuje na základy strojnictví, grafické systémy, a koresponduje s předmětem ČaMS. V průběhu semestru na konkrétních příkladech budou studenti aplikovat své znalosti ze zobrazování, kótování, tolerování součásti na technických výkresech s ohledem na funkčnost, výrobu, montáž/demontáž a zkoušky. Během navrhování součástí bude prováděno průběžné ověřování správného dimenzování součásti s využitím základních znalostí z ČaMS. U kótování a tolerování rozměrů součástí bude využíváno rozměrové analýzy.Cílem předmětu je naučit studenty samostatné tvůrčí technické práci na jednotlivých úkolech a prohloubit získané základní konstrukční dovednosti a znalosti.

Povinná literatura:

Boháček,F. a kol.:Části a mechanismy strojů I. Brno:FS VUT.1990. Drastík,F.: Přesnost strojních součásti podle mezinárodních norem.Ostrava:Montanex,a.s.,1996.

Doporučená literatura:

Havlík,J. a Szlachta,T.: Základy strojnictví I. Ostrava:VŠB-TUO, 2003, 2. vydání. Dejl,Z.: Konstrukce strojů a zařízení II. Ozubená kola v praxi. Ostrava: Montanex,a.s., 2001. LEINVEBER, J. a VÁVRA Pavel.: Strojnické tabulky. Praha 2006, 3. vydání.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování 4 programů. Zápočtový test - výkres.

E-learning

Elektronická podpora předmětu v systému LMS Moodle VŠB-TUO. [on-line] Dostupné po přihlášení z http://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Splnit všechny požadované projekty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Součásti z plechu. Konstruování typických strojních částí (drážkované spoje, řemenice, řetězky, apod.) Konstruování konstrukčních celků. (Zohlednění funkčních a volných ploch. Vzájemné vazby mezi rozměrem, stupněm přesnosti a drsnosti těchto ploch.)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 18
                Program č.1 Projekt 2  0
                Program č.2 Projekt 7  0
                Program č.3 Projekt 7  0
                Program č.4 Projekt 6  0
                Zápočtový výkres Písemka 8  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 21
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 40  15
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 30  6
Rozsah povinné účasti: min. 80%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku