347-0313/01 – Kostrukce strojních částí tekutinových systémů (KSČTS)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojůKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAV35 doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Použití a dimenzování částí strojů konstrukčních celků tekutinových systémů

Vyučovací metody

Anotace

Tento předmět navazuje na předměty Základy strojnictví, Statiku a Pružnost a pevnost. Je souběžně přednášen a cvičen s předmětem Části a mechanismy strojů. Cílem přednášek a cvičení tohoto předmětu je podrobnější seznámení s vybranými strojními částmi, které se vyskytují v konstrukci hydraulických mechanismů. Absolvováním tohoto předmětu je dán studentům teoretický základ pro použití vybraných strojních součástí a to jak z hlediska jejich nasazení v konstrukci hydraulických mechanismů, tak z hlediska pevnostních výpočtů těchto strojních částí.

Povinná literatura:

Dejl Z.: Konstrukce strojů a zařízení I. – spojovací části strojů, Montanex Ostrava 2000, ISBN 80-7225-018-3, 225 s. Havlík J.: Konstrukce strojních částí tekutinových systémů, skriptum VŠB-TU Ostrava 2007, ISBN 978-80-248-1636-4,115 s. NĚMČEK, M. : Řešené příklady z částí a mechanismů strojů, spoje. Skriptum VŠB-TU Ostrava 2008,ISBN 80-248-0050-0, 111 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Výpočty trubek kruhového průřezu zatížených tlakem. 2. Výpočty trubek kruhového průřezu – kombinované zatížení. 3. Všeobecné zásady při tvorbě technické dokumentace. 4. Hřídele a prvky hřídelů přenášející krouticí moment. 5. Proměnlivé zatížení součástí, výpočet životnosti součástí při únavě materiálu. 6. Stanovení součinitele bezpečnosti vůči mezi únavy materiálu součásti. 7. Předepjaté šroubové spojení. 8. Čepy hydromotorů, namáhání přímých prutů na vzpěr. 9. Valivá ložiska. 10. Kluzná a kloubová ložiska. 11. Těsnění nepohyblivých částí. 12. Těsnění pohyblivých částí. 13. Spojování potrubí pomocí přírub a svařováním. 14. Technická dokumentace a její členění.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2009/2010 letní