347-0315/03 – Ergonomie I (ERI)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojůKredity4
Garant předmětuDr.Ing. Anna PlchováGarant verze předmětuIng. Milena Hrudičková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU60 Ing. Milena Hrudičková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se základními požadavky na prostředí člověka v pracovní i mimopracovní oblasti z hlediska ergonomie a bezpečnosti práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Základní informace pro studium předmětu, vztah člověk – stroj, kvalita pracovního prostředí, její hodnocení z hlediska hygienických norem (fyzické, smyslové a mentální parametry člověka, rozměrové řešení pracovního místa, vazby na technickou estetiku, navrhování pracovního prostředí z hlediska osvětlení, hluku, vibrací, barevného řešení, bezpečnosti a hygieny práce).

Povinná literatura:

[1] PLCHOVÁ, A., HRUDIČKOVÁ, M.: Design v konstrukci strojů – návody do cvičení, VŠB-TU Ostrava, 2005. [2] KRÁL, M.: Ergonomie a její využití v technické praxi; VAVA, Ostrava 1998. [3] KRÁL, M.: Pokyny pro navrhování strojů a prostředí z hlediska ergonomiky, Škoda Plzeň, 1985. [4] PETR, Jiří: Ergonomie; iVBP, Brno 1999. Normy: Aktuální znění normativních předpisů a Nařízení vlády z oblasti antropometrických údajů a ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Doporučená literatura:

[1] CHUNDELA, L.: Ergonomie; ČVUT, Praha 2001. [2] CHUNDELA, L.: Strojírenská ergonomie – Příklady; ČVUT, Praha 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy.

E-learning

Ergonomie I v prostředí Moodle; https://vyuka.fs.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Nejsou požadovány žádné speciální znalosti.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Ergonomie, ergatika. Fyzické parametry člověka, antropometrické údaje podle evropských šetření. Smyslové a mentální parametry člověka, spolehlivost lidského činitele. Rozměry pracovního prostoru ve stoje a v sedě. Ovladače a sdělovače, jejich velikost a umístění v zorném poli. Pracovní nářadí a pomůcky z hlediska ergonomie, optimalizace rozměrů a tvarů. Ergonomie prostředí, osvětlení pracoviště, dovolené hodnoty hluku a vibrací. Význam barevného řešení pracoviště, bezpečnostní barvy. Bezpečnost a hygiena práce. Normování lidské práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2302R010) Konstrukce strojů a zařízení (60) Průmyslový design P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku