347-0324/01 – History of Art (DU)

Gurantor departmentDepartment of Machine Parts and MechanismsCredits2
Subject guarantorIng. Milena Hrudičková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Milena Hrudičková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU60 Ing. Milena Hrudičková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Získat základní znalosti z oblasti dějin umění se zaměřením na vývoj designu ve světě a v ČR.

Teaching methods

Summary

V rámci předmětu průmyslový design budou studenti seznámeni s historickým vývojem oboru. Výuka bude zaměřena na počátky oboru, který lze spatřovat v zavedení průmyslové a sériové výroby obecně a jejími dalšími specifiky. Mapuje historii designu v rámci světového vývoje, se zvláštním důrazem na Českou republiku.

Compulsory literature:

Bhaskaranová, Lakshmi: Podoby moderního designu. Slovart, Praha. 2007. Gomola, Miroslav: Automobily Wikov, Brno. Kotík, Jan: Hrách na stěnu házeti aneb o užitečnosti věcí. Praha. 1969. Lamarová, Milena: Československý design, stroje a nástroje. Praha. 1984. Lamarová, Milena: Průmyslový design. Praha. 1985. Riley, Noël editorka: Dějiny užitého umění. Slovart. Praha. 2004. Reosenkranz, Karel: Osobní automobily Tatra 1897 – 1972. Kopřivnice. 1972.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cílem předmětu je v rámci 13 přednášek seznámit studenty s pojmy (umělecká tvorba-řemeslná tvorba-průmyslová výroba-design atd.). Postupně navázat na konkrétní hnutí se začleněním do širšího dobového kontextu, bez kterého by daná forma nebyla možná (např. společná východiska kubismu a jeho výjimečné postavení v rámci české tvorby) a technologický vývoj, který (nové materiály, technická řešení) ji podmiňoval. Zvláštní důraz bude věnován regionálnímu pojetí se zařazením do celorepublikového a světového vývoje (národní styly v rámci hnutí Umění a řemesla. Česká specifika – keramická dílna bří Jaroňků atd.). Postupné vymanění z řemeslné tvorby a nástup svébytného oboru designu. Propojení oboru s konkrétní tvorbou – podmíněnost technickým a technologickým řešením, design ve spojení s architekturou, životním stylem, reklamou atd. Teoretická část bude doplněna praktickou formou návštěvy institucí souvisejících s oborem – Muzeum Tatra Kopřivnice, expozice osvětlovacích těles muzea ve Valašském Meziříčí atd.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Other task type Other task type 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 70  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2341) Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3901R003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (60) Design of industrial products P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R040) Industrial Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner