347-0329/01 – Experiment v částech strojů (ECS)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojůKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOL20 doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
TRO092 Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si osvojí metody, kterámi lze získat informace o provozním zatížení strojních součástí zejména z hlediska informací potřebných pro pevnostní a životnostní výpočty strojních součástí. Student byde schopen realizovat jak jednoduchý experiment k analýze lokálních napjatostí dílů strojů, tak jednoduché typy snímačů mechanických veličin, zejména sil, točivých momentů, tlaku. Rovněž bude získá představu o možnostech analýzy vnitřních pnutí v materiálu. Součástí bude student schopen analyzovat technického měření z hlediska přesnosti a validity získaných výsledků.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Typy měření, ekonomika měření, postup měření, vyhodnocení výsledků měření. Převodníky mechanické veličiny na elektrickou (odporové tenzometry, indukční a kapacitní snímače), měření rovinné napjatosti a její vyhodnocení. Návrh a konstrukce siloměrů, snímačů krouticích a ohybových momentů, měření posuvů pomocí tenzometrických snímačů. Mechanické a elektrické otáčkoměry. Měření tlaku v kapalinách a plynech. Relativní a absolutní snímače kmitů. Přístrojové vybavení pro měření kmitů a hluku.

Povinná literatura:

FOLTA, Zdeněk. Soubor přednášek a návodů do cvičení. VŠB-TU Ostrava. Dostupný z http://homel.vsb.cz/~fol20/. FOLTA, Zdeněk. Odporová tenzometrie. 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. Syllabus dostupný z http://homel.vsb.cz/~fol20. Tech notes. Vishay Precision Group, Inc., 2017. Available from http://www.vishaypg.com/micro-measurements/stress-analysis-strain-gages/technotes-list/

Doporučená literatura:

Škopán,M., Mynář,B.: Experimentální metody a zkoušení strojů. Skriptum VUT Brno, 1990.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Odevzdání předepsaných protokolů z měření.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Účel měření ve strojírenství, typy technických měření. Nejistoty při měření a jejich eliminace. Kalibrace snímačů a přístrojů. Odporová tenzometrie. Snímače technických veličin a jejich fyzikální principy. Zpráva z měření. Úvod k měření dynamických úloh. Virtuální instrumentace - LabWindows a LabView. Ukázky experimentů v praxi.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Vypracovat a obhájit zprávy z měření podle plánu předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KSD P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KSD P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KSD P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku