347-0332/01 – Tvorba konstrukční dokumentace (TKD)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojůKredity5
Garant předmětuIng. Daniel Pišťáček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Daniel Pišťáček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PIS73 Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vytvořit konstrukční dokumentaci strojního celku. Prohloubit si základní znalosti z předmětu Základy strojnictví.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na předmět Základy strojnictví a koresponduje s předměty Části a mechanismy strojů a Základy konstruování II. V průběhu výuky budou studenti na konkrétním případu aplikovat své znalosti ze zobrazování, kótování a tolerování součástí na technických výkresech s ohledem na funkčnost, výrobu, montáž a demontáž. U kótování a tolerování rozměrů součástí bude využíváno rozměrové analýzy.

Povinná literatura:

1. DRASTÍK, František. Technické kreslení I.: Pravidla tvorby výkresů ve strojírenství. Ostrava: Montanex, a.s., 2005. 2. vydání. 2. DRASTÍK, František. Přesnost strojních součásti podle mezinárodních norem: Tolerování rozměrů a geometrických vlastností. Ostrava: Montanex, a.s., 1996. 3. SHIGLEY, Joseph E., MISCHKE, Charles R. and BUDYNAS, Richard G. Mechanical Engineering Design. 7th ed. New York: McGraw-Hill, 2004. McGraw-Hill series in mechanical engineering. ISBN 0-390-76487-6.

Doporučená literatura:

1. HAVLÍK, Jiří a SZLACHTA, Tadeáš. Základy strojnictví I. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2003. 2. BOHÁČEK, František a kol. Části a mechanismy strojů I. Brno: FS VUT, 1990. 3. LEINVEBER, Jan a VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky. Úvaly: Albra - pedagogické nakladatelství. 2006. 3. dopl. vydání. 3. DRASTÍK, František a kol. Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu. Ostrava: Montanex, a.s. 1999. 2. dopl. vydání.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování projektu. Průběžná kontrola práce v semestru (3x).

E-learning

Další požadavky na studenta

Splnit všechny požadované projekty

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní návrhové výpočty strojního celku. 2. Rozměrová analýza. 3. Výkresová dokumentace strojního celku a jeho částí. 4. Technická zpráva strojního celku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KSD P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KSD P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S04) Konstrukce strojů KSD P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku