347-0504/04 – Konstrukční cvičení II (KCII)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOL20 doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
HAV35 doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
PAV0102 Ing. Jan Pavlík, Ph.D.
TRO092 Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
ZAC0030 Ing. Jiří Začal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+5
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+20

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Konstrukční a výpočtové cvičení s důrazem na převody s ozubenými koly.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Kontrola stávajícího ozubení převodové skříně osobního automobilu a návrh její rekonstrukce. Posouzení správnosti geometrie. Vyhodnocení spektra zatížení. Výpočet geometrie ozubených kol. Výpočet životnosti převodovky. Konstrukční řešení převodovky.

Povinná literatura:

DEJL, Zdeněk. Konstrukce strojů a zařízení I. Spojovací části strojů. Ostrava: Montanex, 2000. ISBN ISBN 80-7225-018-3. MORAVEC, Vladimír. Konstrukce strojů a zařízení II. - Čelní ozubená kola. Ostrava: Montanex, 2001. ISBN ISBN 80-7225-051-5. NĚMČEK, Miloš. Řešené příklady z částí a mechanismů strojů. Spoje. Ostrava: VŠB-TUO, 2001. ISBN ISBN 80-248-0050-0. SHIGLEY, Joseph E. a Charles R. MISCHKE. Mechanical Engineering Design. International 2 Revised ed edition. Europe: McGraw-Hill Education, 1986. ISBN 0-07-100292-8.

Doporučená literatura:

BOLEK, Alfréd a Josef KOCHMAN. Části strojů. 5. přeprac. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989, 1. svazek. Česká matice technická, č. spisu 349. ISBN 80-03-00046-7. BOLEK, Alfréd a Josef KOCHMAN. Části strojů. 5. přeprac. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989, 2. svazek. Česká matice technická, č. spisu 349. ISBN 80-03-00046-7. DRASTÍK, František. Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu. Ostrava: Montanex, 1999. ISBN 1999ISBN 80-85780-95-X. KŘÍŽ, Rudolf. Strojnické tabulky II: pohony: hřídele, ozubené převody, řetězové a řemenové převody. Ostrava: Montanex, 1997. ISBN 80-857-8051-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování zadaného semestrálního projektu a jeho obhájení.

E-learning

https://lms.vsb.cz/local/semester_overview/index.php

Další požadavky na studenta

Zpracování podkladů pro závěrečnou obhajobu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení realizováno jako semestrální projekt - skupinová týmová práce: 1.-3. Identifikace ozubení stávající automobilové převodovky (3 cvičení). 4.-7. Vyhodnocení ekvivalentního zatížení ozubení, hřídelů a ložisek (3 cvičení). 7.-10. Kontrola životnosti a trvanlivosti stávajícího ozubení, hřídelů a ložisek (4 cvičení). 11.-13. Optimalizace ozubení, pilový diagram, návrh optimálních převodů (3 cvičení). 14. Příprava prezentace, obhajoba projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na řešení úkolů semestrálního projektu, plnění dílčích úkolů v rámci týmové spolupráce podle pokynů koordinátora. Podíl na přípravě závěrečné prezentace v rámci svých dílčích úkolů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku