347-0510/01 – Experimentální metody v oboru (EMO)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojůKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOL20 doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout měření a vyhodnocení dynamických fyzikálních veličin. Schopnost posoudit správnost a použitelnost naměřených veličin pro dynamické dimenzování strojních součástí. Posoudit účinky hluku a vibrací na člověka.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Navazuje na předmět Technický experiment, který se rozšiřuje o měření zátěžných spekter, hluku a vibrací strojů a zejména pak převodových skříní. Dále se zabývá metodami zkoušení strojů a strojních dílů z hlediska životnosti a konkrétním provozem zkušebních stavů pro tyto zkoušky.

Povinná literatura:

ČUBOŇ, Rudolf. Experimentální metody a zkoušení strojů: Návody do cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Nakladatelství VUTIUM, 1990. 102 s. ISBN 8021401184. JANÍČEK, Přemysl. Technický experiment. Brno: VUT, 1989. Učební texty vysokých škol (Vysoké učení technické v Brně). ISBN 80-214-1011-6. FOLTA, Zdeněk. Soubor přednášek a návodů do cvičení. Zdenek Folta - VSB-TU Ostrava [online]. Ostrava: VSB-TUO, 2020 [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: http://homel.vsb.cz/~fol20/ SAYER, Michael a Abhai MANSINGH. Measurement, instrumentation and experiment design in physics and engineering. New Delhi: PHI Learning, 2010. ISBN 978-81-203-1269-2.

Doporučená literatura:

FOLTA, Zdeněk. Příspěvek k navrhování strojních součástí na základě vyhodnocení provozního zatížení. Ostrava, 2004. Habilitační práce. VŠB - TU Ostrava.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování experimentů, vyhodnocení a vypracování závěrečných zpráv z měření a jejich obhajoba. Závěrečná písemná práce.

E-learning

Studijní opory na http://homel.vsb.cz/~fol20/.

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Bezpečnostní školení, LabView – vývojové prostředí. 2. LabView - základní obsluha, manipulace s okny, ladění. 3. LabView - tvorba měřicího prostředí, základní bloky. 4. LabView - souborové operace. 5. LabView - měřicí karty, záznam a analýza signálu. 6. A/D převodník, vzorkovací frekvence. 7. Záznam dynamických jevů. 8. Typy signálů jejich záznam a zpracování 9. Záznam zátěžných spekter. 10. Analýza a zpracování dat a spekter. 11. Frekvenční analýza FFT. 12. Analýza zdrojů vibrací pomocí spektrální analýzy. 13. Vibrace a hluk na pracovišti. 14. Pokročilá tenzometrie - analýza rovinné napjatosti, analýza reziduálních pnutí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 50  0 3
        Písemka Písemka 40  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (40) Konstrukce strojních dílů a skupin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2011/2012 zimní