347-0510/02 – Experimentální metody v oboru (EMO)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojůKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOL20 doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
TRO092 Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
ZAC0030 Ing. Jiří Začal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout měření a vyhodnocení dynamických fyzikálních veličin. Schopnost posoudit správnost a použitelnost naměřených veličin pro dynamické dimenzování strojních součástí. Posoudit účinky hluku a vibrací na člověka.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Navazuje na předmět Technický experiment, který se rozšiřuje o měření zátěžných spekter, hluku a vibrací strojů a zejména pak převodových skříní. Dále se zabývá metodami zkoušení strojů a strojních dílů z hlediska životnosti a konkrétním provozem zkušebních stavů pro tyto zkoušky.

Povinná literatura:

ČUBOŇ, Rudolf. Experimentální metody a zkoušení strojů: Návody do cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Nakladatelství VUTIUM, 1990. 102 s. ISBN 8021401184. JANÍČEK, Přemysl. Technický experiment. Brno: VUT, 1989. Učební texty vysokých škol (Vysoké učení technické v Brně). ISBN 80-214-1011-6. FOLTA, Zdeněk. Soubor přednášek a návodů do cvičení. Zdenek Folta - VSB-TU Ostrava [online]. Ostrava: VSB-TUO, 2020 [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: http://homel.vsb.cz/~fol20/ SAYER, Michael a Abhai MANSINGH. Measurement, instrumentation and experiment design in physics and engineering. New Delhi: PHI Learning, 2010. ISBN 978-81-203-1269-2.

Doporučená literatura:

FOLTA, Zdeněk. Příspěvek k navrhování strojních součástí na základě vyhodnocení provozního zatížení. Ostrava, 2004. Habilitační práce. VŠB - TU Ostrava.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Osobní provedení zadaných měřicích experimentů, vyhodnocení a obhájení zpráv z měření. Úspěšné absolvování závěrečné písemné práce se ziskem alespoň 10 bodů.

E-learning

Studijní podklady jsou k dispozici na LMS. Obsahují kompletní prezentace přednášek, návody pro jednotlivé experimentální úlohy s příklady vyhodnocování a témata závěrečné písemné práce.

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Bezpečnostní školení, LabView – vývojové prostředí. 2. LabView - základní obsluha, manipulace s okny, ladění. 3. LabView - tvorba měřicího prostředí, základní bloky. 4. LabView - souborové operace. 5. LabView - měřicí karty, záznam a analýza signálu. 6. A/D převodník, vzorkovací frekvence. 7. Záznam dynamických jevů. 8. Typy signálů jejich záznam a zpracování. 9. Záznam zátěžných spekter. 10. Analýza a zpracování dat a spekter. 11. Frekvenční analýza FFT. 12. Analýza zdrojů vibrací pomocí spektrální analýzy. 13. Vibrace a hluk na pracovišti. 14. Pokročilá tenzometrie - analýza rovinné napjatosti, analýza reziduálních pnutí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Osobní účast na realizaci experimentů podle plánu předmětu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Shlédnutí instruktážních videí k provedení experimentů na LMS. Zpracování poskytnutých dat z měřicích experimentů, jejich vyhodnocení a obhájení zpráv z měření. Úspěšné absolvování závěrečné písemné práce se ziskem alespoň 10 bodů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin EXP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin EXP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin EXP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.