347-0515/01 – Části a mechanismy strojů III (ČSIII)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojůKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miloš NěmčekGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miloš Němček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DEJ30 prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Další rozšíření znalostí studentů především v oblastí pohonů a převodů. Variantní a srovnávací vyhodnocení a návrh typu pohonu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je souhrn a rozšíření znalostí z předmětů ČaMS i a II. Celé spektrum základních strojních částí bude aplikováno na příkladech jednoduchých pohonů. Zaměří se na uzel ložisko-hřídel, optimalizaci převodu a ostatní důležité prvky – spojky, brzdy atd. Výsledkem bude jednoduchá sestava pohonu nebo jeho části.

Povinná literatura:

Moravec,V.: Konstrukce strojů a zařízení II. Ozubená kola čelní. MONTANEX,a.s., Ostrava, 2001, ISBN 80-7225-051-5. Němček,M.: Řešené příklady z částí a mechanismů strojů. Spoje. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 2001, ISBN 80-248-0050-0. Němček,M.: Vybrané problémy geometrie čelních ozubených kol. MONTANEX, a.s. Ostrava 2003,ISBN 80-7225-111-2. Němček,M.-Mikeš,I.: Konstrukce převodových skříní. Skripto VŠB Ostrava 1993. Bolek,A.a kol.: Technický průvodce 6. Části strojů, 1. a 2. Svazek. SNTL Praha, 1990. Shigley, J.E.: Mechanical engineering design. McGraw-Hill Book Company. New York, 1986. ISBN 0-07-100292-8. http://homel.vsb.cz/~fol20/

Doporučená literatura:

http://homel.vsb.cz/~fol20/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Student v rámci ročníkového projektu představujícího jedno nebo dvoustupňovou převodovou skříň s čelními ozubenými koly vypracuje: 1.Optimalizovaný návrh rozměrů převodové skříně 2.Zjednodušený pevnostní výpočet ozubení dle 4.dílu ČSN 014686 3.Výpočet namáhání hřídelů 4.Výpočet únosnosti ložisek 5.Další potřebné výpočty (pera, drážkování, šrouby atd.) 6.Výkres sestavení ve ve třech pohledech 7.Dílenský výkres 1 hřídele a 1 ozubeného kola

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 35  0
        Písemka Písemka 40  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 25  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku