347-0518/02 – Inženýrská ergonomie (IER)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojůKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOL20 doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
TRO092 Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. až 2. - identifikovat a pojmenovat jednotlivé ergonomické problémy, 3. až 5. - vybrat vhodný způsob řešení, 6. až 7. - aplikovat ergonomické analýzy a legislativní a normativní podklady, 8. - používat měřicí přístroje pro ergonomická měření, 9. až 10.- posuzovat vhodnost uspořádání pracovního místa, vhodnost pracovních poloh, 11. - klasifikace prací, 12. až 14. - vytvářet nová uspořádání pracovního místa v souladu s ergonomickými požadavky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními požadavky na ergonomičnost konstrukce a montáže zařízení ve vztahu k pracovním podmínkám a možnostem člověk.

Povinná literatura:

PETR, Jiří. Ergonomie. Praha: Codex Bohemia, 1999. Knihovnička BHP. ISBN 80-85963-97-3. PLCHOVÁ, Anna a Milena HRUDIČKOVÁ. Design v konstrukci strojů: návody do cvičení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0794-7.

Doporučená literatura:

CHUNDELA, Lubor. Strojírenská ergonomie: příklady. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02679-5. CHUNDELA, Lubor. Ergonomie. 3. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2015. ISBN 978-80-01-05173-3. KRÁL, Miroslav. Ergonomie a její užití v technické praxi. Ostrava: AKS, 1994. ISBN 80-85798-35-7. KRÁL, Miroslav. Ergonomie a její užití v technické praxi II: normativy lidského těla, biomechanika a bioenergetika. Ostrava: VAVA, 1998. ISBN 80-86168-04-2. Ergonomics. London: Taylor & Francis, 1957-. ISSN 0014-0139.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Práce ve cvičení, vypracování a obhájení programů dle zadání. Kombinovaná zkouška.

E-learning

E-learningová podpora Ergonomie I v prostředí Moodle dostupná z www.vyuka.fs.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do ergonomie, ergatika, systém člověk – technika – prostředí, míra ohrožení člověka. 2. Antropocentrismus, fyzické parametry člověka (rozměrové, pohybové, somatické, energetické), smyslové parametry člověka (zrak, sluch, reflexy apod.), mentální parametry. 3. Technika, rozměrové řešení pracovního místa, zorné podmínky, somatografie lidského těla. 4. Komunikace mezi člověkem a technikou, ovládače, jejich rozdělení, řešení, normalizace, umístění. Sdělovače, rozdělení, řešení, normalizace, umístění, vztah mezi ovládači a sdělovači. 5. Vybavení pracoviště, pracovní nástroje a pomůcky, tvarování rukojetí. 6. Sedadla, základní členění, tvary a rozměry, vztah sedadla a pracovní plochy, rozměrové optimalizace pro různě vysoké uživatele. 7. Vlastnosti prostředí. Osvětlení, hluk, vibrace, klimatické podmínky na pracovišti (teplota, vlhkost, proudění vzduchu). Legislativa, měření. 8. Barvy, jejich působení na člověka, bezpečnostní význam barev. 9. Bezpečnost a hygiena práce, ergonomické projektování. 10. Zátěž fyzická, ergonomická měření a hodnocení pracovní polohy, měření tělesné námahy. 11. Ergonomické analýzy - RULA. Zátěž psychická, pracovní režim. 12. Ergonomické analýzy NIOSH, Snook & Ciriello, KIM. 13. Kategorizace prací. 14. Role konstruktéra, technologa, pracovníka bezpečnosti práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti: Odevzdání a obhájení všech semestrálních úkolů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování a obhájení individuálního semestrálního projektu. Kombinovaná zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin EXP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin EXP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin EXP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.