347-0601/01 – Strojnictví (ST)

Gurantor departmentDepartment of Machine Parts and MechanismsCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Arnošt Ševčík, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Arnošt Ševčík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUR40 Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D.
PR120 Ing. Hynek Přeček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Předmět je základem oborových předmětů, ve kterých se pracuje s normami a technickou dokumentaci. Studenti si osvojí základní znalosti: z normalizace, z kreslení a čtení technických výkresů, zobrazování, kótování, tolerování strojních součástí a jejich zapisování do seznamu položek, označování jakosti povrchu, označování lepených, pájených a svařovaných spojů. Důraz je kladen na samostatné tvůrčí technické myšlení při samostatných jednotlivých úkolech ve cvičeních. Cílem předmětu je formování odborného profilu studenta tak, aby měl základní znalosti (a uměl je využít) pro další navazující odborné předměty a strojní praxi v konstrukci, projekci a provozu.

Compulsory literature:

HAVLÍK,J., SZLACHTA,T.: Základy strojnictví I. Ostrava: VŠB – TU 1996 HAVLÍK,J., SZLACHTA,T.: Základy strojnictví II. Ostrava: VŠB – TU 1999 DRASTÍK,F.: Technické kreslení podle mezinárodních norem I. Ostrava: Montanex,a.s. 1996 DRASTÍK,F.: Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu. Ostrava: Montanex,a.s. 1999

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Normalizace (normy a jejich třídění dle ČSN a ICS). Výkresová dokumentace (výkresy ve strojnictví, rozdělení technických výkresů, formáty a úprava výkresových listů, popisové pole, seznamy položek textové údaje, opravy a změny na výkresech.). 2.Zobrazování na technických výkresech (pravoúhlé promítání, axonometrie, čáry, měřítka, písmo). Volba a počet obrazů. 3.Kreslení obrazů součásti. Pohledy, řezy a průřezy, jejích označování. Druhy řezů, kreslení průniků. 4.Kótování, základní pojmy, zapisování kót. Soustavy kót, kótování tvarových prvků strojních součástí. 5.Tolerování rozměrů, základní pojmy v lícování, jednotná soustava zapisování úchylek na výkresech, tolerování úhlů. Základy výpočtů rozměrových obvodů. Vyvolená čísla a nor-mální rozměry. Předepisování úprav povrchu a tepelného zpracování. 6.Jakost povrchu, posuzování drsností, označování drsností na výkresech. 7.Rozdělení spojovacích částí. Šroubové spojení (rozteč, stoupání, rozdělení, šrouby, matice, podložky) jejich zobrazování (normální, zjednodušené, schematické) a kótování. Kres-lení a kótování závitů. Tolerance, drsnost. 8.Strojní součásti (pera), jejich rozdělení, zobrazování a kótování. 9.Ozubená kola (rozdělení, základní pojmy, základní rozměry, základní výpočty pro čelní přímé a šikmé ozubení, pro kuželové přímé). Kreslení ozubených kol, kótování, vyplňování rohového razítka, zobrazování ozubeného soukolí. 10.Ložiska (kluzná, valivá), základní typy, označení dle katalogu, kreslení, pojištění a těsnění ložiskového prostoru. 11.Hřídele a osy. Základní pravidla, kreslení hřídelů a os, kreslení tvarových podrobností na hřídelích.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 25  0 3
                Written exam Written test 10  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 55  0 3
                Oral Oral examination 10  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Třinec 1 Optional study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment K Czech Třinec 1 Optional study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Třinec 1 Optional study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Třinec 1 Optional study plan
2007/2008 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics K Czech Třinec 1 Optional study plan
2007/2008 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys K Czech Třinec 1 Optional study plan
2007/2008 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials K Czech Třinec 1 Optional study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Třinec 1 Optional study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management K Czech Třinec 1 Optional study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Třinec 1 Optional study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3909) Process Engineering (2805R001) Chemistry and Technology of Environmental Protection P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3909) Process Engineering (2811R002) Fuel Chemistry and Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3909) Process Engineering (3909R009) Process Technologies of Waste Material Recycling P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3909) Process Engineering (3911R008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R033) Material Recycling P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Třinec 1 Optional study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment K Czech Třinec 1 Optional study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Třinec 1 Optional study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Třinec 1 Optional study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics K Czech Třinec 1 Optional study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys K Czech Třinec 1 Optional study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials K Czech Třinec 1 Optional study plan
2005/2006 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Třinec 1 Optional study plan
2005/2006 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management K Czech Třinec 1 Optional study plan
2005/2006 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Třinec 1 Optional study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3909) Process Engineering (2805R001) Chemistry and Technology of Environmental Protection P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3909) Process Engineering (2811R002) Fuel Chemistry and Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3909) Process Engineering (3909R009) Process Technologies of Waste Material Recycling P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3909) Process Engineering (3911R008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Třinec 1 Optional study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment K Czech Třinec 1 Optional study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Třinec 1 Optional study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Třinec 1 Optional study plan
2005/2006 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics K Czech Třinec 1 Optional study plan
2005/2006 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys K Czech Třinec 1 Optional study plan
2005/2006 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials K Czech Třinec 1 Optional study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3909) Process Engineering (2805R001) Chemistry and Technology of Environmental Protection P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3909) Process Engineering (2811R002) Fuel Chemistry and Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3909) Process Engineering (3911R008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R041) Quality Management P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2004/2005 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 1 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.