347-0703/01 – Části strojů (CS)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojůKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1993/1994Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL01 doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 5+15

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zabývá funkcí a konstrukčním provedením základních strojních částí jako jsou např, šrouby, kolíky, pera, ložiska, hřídele, ozubená kola, části spojů, části řemenových a řetězových převodů atd.. Cílem je osvojení zásad jejich konstruování a způsobů výpočtového dimenzování s přihlédnutím k technologii výroby a vlastnostem materiálů. Využívá se přitom jak nových českých technických norem, které již obsahují ustanovení mezinárodních ISO norem a evropských norem EN, tak starších československých státních norem ČSN, které dosud nebyly přizpůsobeny evropským normám.

Povinná literatura:

Dejl Z.: Konstrukce strojů a zařízení I. Spoje. Montanex, Ostrava, 2000. Moravec V.: Konstrukce strojů a zařízení II. Čelní ozubená kola. Montanex, Ostrava, 2001. Němček M.: Řešené příklady z částí a mechanismů strojů. Spoje. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 2002. Bolek A, Kochman J. a kol.: Části strojů. Technický průvodce 1. svazek. SNTL , Praha, 1989. Bolek A., Kochman J. a kol.: Části strojů. Technický průvodce 2. svazek. SNTL Praha 1990. Boháček F.: Části a mechanismy strojů I. Zásady konstruování, spoje. Skriptum VUT Brno, 1984. Boháček F.: Části a mechanismy strojů II. Hřídele, tribologie, ložiska. Skriptum VUT Brno 1987. Boháček F.: Části a mechanismy strojů III. Převody. Skriptum VUT Brno, 1987.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Šrouby a šroubová spojení, rozdělení, závity, rozbor sil na šroubu, samosvornost, účinnost šroubového spoje, namáhání a pevnostní výpočet šroubového spoje bez předpětí. Pohybové šrouby. Příklady pevnostních výpočtů šroubových spojů a pohybových šroubů. Návrh a kontrola šroubového zvedáku. 2. Čepy, kolíky a závlačky. Pera a drážková spojení, hranolová spojení. Aplikace na spojení hřídele s nábojem. 3. Svěrná spojení, sevření na válcové ploše, sevření na kuželové ploše, vzepření, klínové upínací kroužky. Aplikace na spojení hřídele s nábojem. 4. Nalisované spojení, výhody a nevýhody, princip spoje, napěťové poměry v náboji a čepu, stanovení přesahu, únosnost, pevnostní kontrola nalisovaného náboje na plný čep, konstrukční provedení. Aplikace na spojení hřídele s nábojem. 5.Svarová spojení, význam a přednosti, dimenzování svarů dle ČSN 05 0120 , statický výpočet svarů. Aplikace na spojení hřídele s nábojem. 6. Převody, funkce a rozdělení, pracovní stavy, výpočet otáček, momentů, výkonu a účinnosti. 7. Ozubené převody, vlastnosti ozubeného soukolí. Geometrie a záběrové vlastnosti čelního, válcového soukolí se šikmými zuby. Silový rozbor v ozubení, návrhový a zjednodušený pevnostní výpočet na ohyb (ČSN 014686). Návrh a výpočet ozubeného převodu 8. Výpočet řemenového, řetězového a ozubeného převodu pro jedno zadání a jejich porovnání. 9.Hřídele, použití a zásady navrhování, výpočtový model. Statická kontrola hřídele, výpočet reakcí, znázornění průběhů vnitřních statických účinků, výpočet součinitelů bezpečnosti v nebezpečných průřezech. 10. Valivá ložiska, konstrukce, rozměry, příklady jednotlivých typů ložisek, životnost a trvanlivost, základní dynamická a statická únosnost a ekvivalentní zatížení, mazání a těsnění, příklady konstrukčního uložení, práce s katalogem. Výpočet ložiska.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.