347-0703/01 – Machines Parts (CS)

Gurantor departmentDepartment of Machine Parts and MechanismsCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1993/1994Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAL01 doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+3
Part-time Graded credit 5+15

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Šrouby a šroubová spojení, rozdělení, závity, rozbor sil na šroubu, samosvornost, účinnost šroubového spoje, namáhání a pevnostní výpočet šroubového spoje bez předpětí. Pohybové šrouby. Příklady pevnostních výpočtů šroubových spojů a pohybových šroubů. Návrh a kontrola šroubového zvedáku. 2. Čepy, kolíky a závlačky. Pera a drážková spojení, hranolová spojení. Aplikace na spojení hřídele s nábojem. 3. Svěrná spojení, sevření na válcové ploše, sevření na kuželové ploše, vzepření, klínové upínací kroužky. Aplikace na spojení hřídele s nábojem. 4. Nalisované spojení, výhody a nevýhody, princip spoje, napěťové poměry v náboji a čepu, stanovení přesahu, únosnost, pevnostní kontrola nalisovaného náboje na plný čep, konstrukční provedení. Aplikace na spojení hřídele s nábojem. 5.Svarová spojení, význam a přednosti, dimenzování svarů dle ČSN 05 0120 , statický výpočet svarů. Aplikace na spojení hřídele s nábojem. 6. Převody, funkce a rozdělení, pracovní stavy, výpočet otáček, momentů, výkonu a účinnosti. 7. Ozubené převody, vlastnosti ozubeného soukolí. Geometrie a záběrové vlastnosti čelního, válcového soukolí se šikmými zuby. Silový rozbor v ozubení, návrhový a zjednodušený pevnostní výpočet na ohyb (ČSN 014686). Návrh a výpočet ozubeného převodu 8. Výpočet řemenového, řetězového a ozubeného převodu pro jedno zadání a jejich porovnání. 9.Hřídele, použití a zásady navrhování, výpočtový model. Statická kontrola hřídele, výpočet reakcí, znázornění průběhů vnitřních statických účinků, výpočet součinitelů bezpečnosti v nebezpečných průřezech. 10. Valivá ložiska, konstrukce, rozměry, příklady jednotlivých typů ložisek, životnost a trvanlivost, základní dynamická a statická únosnost a ekvivalentní zatížení, mazání a těsnění, příklady konstrukčního uložení, práce s katalogem. Výpočet ložiska.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (10) Technology Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner