347-0917/02 – Vliv geom. a přesnosti ozubení na hluk a vibrace (GOH)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojůKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Moravec, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Moravec, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOR47 prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty se základními veličinami vzniku hluku resp. vibrací v záběru ozubených kol a se způsoby, jak těmto nepříznivým vlivům čelit

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na výuku v předmětech ČaMS I - III a dalších vybraných předmětech magisterského studia. Hlavní těžiště spočívá v seznámení se s lícováním ozubených kol a jejich přesností ve vztahu k technologii a tepelnému zpracování. Prohlubují se znalosti z oblasti geometrie a dimenzování kol především s ohledem na návrh nestandardních tvarů zubů a clastností soukolí z hlediska buzení hluku a vibrací.

Povinná literatura:

Moravec,V.: Konstrukcce strojů a zařízení II. Čelní ozubená kola. Montanex a.s., 2001. ISBN80-7225-051-5 ČSN 014686 : Ozubené převody čelní. Lícování ČSN ISO 1328 : Čelní ozubená kola - soustava přesnosti

Doporučená literatura:

Shigley, E.,J., Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill Companies, Inc.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-systémy lícování ozubených kol - měření a hodnocení přesnosti ozubených kol - vliv technologie výroby na přesnost ozubených kol - geometrie nesrandardních tvarů evolventního ozubení - vliv záběrových poměrů ozub. kol na buzení hluku a vibrací

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku