347-0918/02 – Nové metody návrhu spojovacích částí strojů (NMN)

Garantující katedraKatedra částí a mechanismů strojůKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOL20 doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Nové metody návrhu spojovacích součástí strojů jsou především založeny na výpočtech délky technického života vybraných spojovacích částí s využitím materiálových křivek života. Tyto výpočty jsou aplikovány jednak pro oblast trvalé únavové přesnosti, kde jsou využity lineární teorie kumulace poškození.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Nové metody návrhu spojovacích součástí strojů jsou především založeny na výpočtech délky technického života vybraných spojovacích částí s využitím materiálových křivek života. Tyto výpočty jsou aplikovány jednak pro oblast trvalé únavové přesnosti, kde jsou využity lineární teorie kumulace poškození. Stručně jsou probrány metody schematizace zátěžných spekter náhodného charakteru zatěžovacího procesu jako jednoho ze vstupních parametrů výpočtu délky technického života.

Povinná literatura:

Dejl,Z.: Konstrukce strojů a zařízení I. Spojovací části strojů. Montanex a.s. Ostrava 2000, ISBN 80-7225-018-3 Moravec,V., Pišťáček,D.: Pevnost a životnost dynamicky namáhaných strojních součástí. Skriptum VŠB- TU Ostrava, 2005, ISBN 80-248-0980-X

Doporučená literatura:

Moravec,V., Pišťáček,D.: Pevnost a životnost dynamicky namáhaných strojních součástí. Skriptum VŠB- TU Ostrava, 2005, ISBN 80-248-0980-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Příprava rešerše zaměřené na témata související se zadaným tématem doktorské dizertační práce. Zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Materiálové křivky života (Wohlerova a Manson_Cofficova křivka, cyklická křivka napětí - deformace) 2. Stamovení bezpečnosti v oblasti trvalé únavové pevnosti pomoví Smithpva a Haighova diagramu) 3. Lineární teorie kumulace poškození a stanovení stupně poškození tesp. dílky technického života v oblasti časové meze pevnosti 4. Metody schematizace náhodného zatěžovacího procesu. 5. Aplikace výpočtů na spojovací šroub s předpětím a dynamicky zatížený svarový spoj.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270011) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2016/2017 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2301) Strojní inženýrství (2302V019) Stavba výrobních strojů a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.