351-0705/01 – Economics and management (Ea×B)

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Josef Novák, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 20+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student - získá celkový obraz o dané problematice, - získá dovedností v oblasti řešení rozhodovacích úloh a plánování složitějších akcí, - se bude orientovat v oblasti řízení výrobních systémů, nákladech výroby apod.

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je naučit studenty pokrokovým směrům a metodám z oblasti řízení strojírenské výroby. Absolvováním předmětu získají studenti poznatky z oblastí řízení přípravy výroby, řízení výroby včetně návazných a souvisejících oblastí.

Compulsory literature:

Líbal, V.: Organizace a řízení výroby, SNTL ALFA Praha, 1983 Macek, J., Macurová, P., Poštová, E., Válková, D.: Příklady a studie z organizace a řízení výroby, EkF VŠB Ostrava, 1988 Kačír, K.: Uplatnenie amerického a japonského riadenia výroby, Alfa Bratislava, 1991 Jurová, M., Jurman, J.: Řízení strojírenské výroby, VuT Brno, 1988

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner