351-0705/01 – Economics and management (Ea×B)

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Josef Novák, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 20+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student - získá celkový obraz o dané problematice, - získá dovedností v oblasti řešení rozhodovacích úloh a plánování složitějších akcí, - se bude orientovat v oblasti řízení výrobních systémů, nákladech výroby apod.

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je naučit studenty pokrokovým směrům a metodám z oblasti řízení strojírenské výroby. Absolvováním předmětu získají studenti poznatky z oblastí řízení přípravy výroby, řízení výroby včetně návazných a souvisejících oblastí.

Compulsory literature:

Líbal, V.: Organizace a řízení výroby, SNTL ALFA Praha, 1983 Macek, J., Macurová, P., Poštová, E., Válková, D.: Příklady a studie z organizace a řízení výroby, EkF VŠB Ostrava, 1988 Kačír, K.: Uplatnenie amerického a japonského riadenia výroby, Alfa Bratislava, 1991 Jurová, M., Jurman, J.: Řízení strojírenské výroby, VuT Brno, 1988

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.