352-0004/01 – Excursion (Exkur)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits0
Subject guarantorIng. Roman Pavlas, Ph.D.Subject version guarantorIng. Roman Pavlas, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAV28 Ing. Roman Pavlas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je poskytnout studentům organizovanou formou možnost navštívit konkrétní průmyslové podniky, ústavy, výstavy a veletrhy, kde mohou v praxi vidět nasazení výpočetní, automatizační a řídicí techniky včetně softwarové výbavy (informační a komunikační technologie, informační systémy, algoritmy řízení apod.). Studenti tak mohou analyzovat aplikace jednotlivých typů a úrovní techniky a softwaru, porovnávat stupeň jejich využití v jednotlivých firmách a ústavech, dotazovat se průvodců na konkrétní problémy, a utvářet si tak obraz o reálném využití studovaných prostředků a metod v praxi. V neposlední řadě bývá součástí exkurzí pohovor s pracovníky personálního oddělení, kde mohou studenti čerpat informace o možnostech zaměstnání a posoudit možnosti svého uplatnění v praxi.

Teaching methods

Summary

Exkurze do průmyslových podniků, výzkumných ústavů apod. se zaměřením na aplikace a užití výpočetní a automatizační techniky. Návštěvy odborných výstav a veletrhů.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 5 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.