352-0030/01 – Term Project I (SemP1)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits4
Subject guarantorProf. Dr.RNDr. Lubomír SmutnýSubject version guarantorProf. Dr.RNDr. Lubomír Smutný
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUL74 Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
WAG52 doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+4
Part-time Credit 0+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

ppp

Teaching methods

Summary

Obsahem předmětu je, pod vedením zkušených pedagogů, připravit studenty na zpracování diplomové práce. Jsou seznamováni se postupy studia odborné literatury, tvorby a zpracování rešerší. Při této činnosti jsou směřováni do oblasti vymezené okruhem řešení problémů diplomové práce. Předmět je ukončen vypracováním písemné práce shrnující dosažené výsledky.

Compulsory literature:

ČMEJRKOVÁ, S. DANEŠ, F. SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. 1. vyd. Voznice: LEDA, 1999. 256 s. ISBN 80-85927-69-1. FARANA, R., SMUTNÝ, L. & VÍTEČEK, A. Zpracování odborných textů z oblasti automatizace a informatiky. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001 dotisk 1. vydání. Skripta. 68 s. ISBN 80-7078-737-6. MILDA, M. HTML pro začátečníky. České Budějovice: Nakladatelství Kopp, 2000. 112 s. ISBN 80-7232-052-1.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Informace o obsahu přednášek a cvičení najdete na adrese http://www.352.vsb.cz/predmety/Predmet.ASP?Predmet=35230

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.