352-0034/01 – Basics of Computer Science (ZAINF)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Radim Farana, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Radim Farana, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAR10 prof. Ing. Radim Farana, CSc.
KUL74 Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základními pojmy teorie informace a jejich využitím v počítačových aplikacích. Student se seznámí se základními pojmy z teorie informace, principy ukládání dat, datovými formáty, metodami zápisu algoritmů a hodnocení jejich složitosti, základními algoritmy kódování a šifrování a komprese dat.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základními pojmy teorie informace a jejich využitím v počítačových aplikacích. Předmět se věnuje studiu základních algoritmů používaných v počítačových aplikacích, jako je kódování, šifrování a komprese dat, řazení a vyhledávání údajů, ukládání různých typů informace apod.

Compulsory literature:

[1] FARANA, R. Vybrané kapitoly ze základů informatiky. 1. vyd. Ostrava : KAKI, 1996. 96 s. ISBN 80-02-01071-X. [2] KAČMÁŘ, D. & FARANA, R. Vybrané algoritmy zpracování informací. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1996. 136 s. ISBN 80-7078-398-2. [3] VLČEK, K. Teorie informace a kódování. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1998. 128 s. ISBN 80-7078-494-6.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Informace o obsahu přednášek a cvičení najdete na adrese http://www.352.vsb.cz/predmety/Predmet.ASP?Predmet=35234

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Examination Examination 65  0 3
        Exercises evaluation Credit 35  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.