352-0049/02 – Projektování systémů (PrS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Roman Pavlas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Roman Pavlas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAV28 Ing. Roman Pavlas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace o klasifikaci, funkcionalitě a metodách projektování jednotlivých typů řídicích systémů – od jednoduchých regulátorů, přes systémy číslicového řízení, až k hierarchickým systémům řízení složitých procesů. Jsou rovněž seznámeni s obecnou metodologií projektového řízení a využitím softwarového produktu Microsoft Project jako podpůrného nástroje pro řízení projektů. Studenti budou ovládat kategorizovat a charakterizovat jednotlivé druhy řídicích systémů a identifikovat oblasti jejich využití, projektovat proces implementace řídicích systémů a řídit jeho průběh s využitím nástrojů projektového řízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Počítačem integrovaná výroba (základní struktury a součásti). Základní metody a dokumentace návrhu systému řízení. Průmyslové roboty, číslicově řízené stroje, programovatelné logické automaty - řídicí systémy a programování. Síťové diagramy a Ganttovy diagramy, Metody kritické cesty a PERT. Projektové řízení - tvorba projektu v prostředí produktu MS Project, přidávání zdrojů a nákladů, sledování a řízení projektu, vizualizace projektu. Teorie omezení.

Povinná literatura:

PAVLAS, R. Projektování systémů. Ostrava : VŠB-TU, 2007, 1. vydání. 226 s. ISBN 978-80-248-1517-6 ROSENAU, M. D. Řízení projektů. Praha : Computer Press, 2000, 1. vydání. 344 s. ISBN 80-7226-218-1 JANOVSKÝ, V., SVOBODA, J., ŠMEJKAL, L. Řídicí systémy pracovních strojů s mikroprocesory. Praha : SNTL, 1988. 1. vydání, 247 s. DT 681.325.95

Doporučená literatura:

OPLATEK, F, LUNER, M. - aj. Automatizace a automatizační technika 4. Automatické systémy. Praha : Computer Press, 2000, 1. vydání. 166 s. ISBN 80-7226-249-1 PAVLAS, R., GOTTFRIED, J., HORÁKOVÁ, B., VANČURA V. 2008. Řízení projektů, projektová orientace. Závěrečná práce ke kurzu Vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky. Projekt CZ.04.1.03/3.2.15.2/0332. Ostrava : VŠB – TU, 110 s. SVOZILOVÁ, A. Projektový management Praha : Grada, 2006, 1. vydání. 356 s. ISBN 80-247-1501-5 NĚMEC, V. Projektový management. Praha : Grada Publishing, 2002, 1. vydání. 184 s. ISBN 80-247-0392-0 CHVALOVSKÝ, V. Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouhou trať. Praha : Aspi, a. s., 2005. 1. vydání. 132 s. ISBN 80-7357-085-8 DOUCEK, P. Řízení projektů informačních systémů. Praha : Professional Publishing, 2004, 1. vydání. 173 s. ISBN 80-86419-71-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Informace o obsahu přednášek a cvičení najdete na adrese http://www.352.vsb.cz/predmety/Predmet.ASP?Predmet=35249

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Písemka Písemka 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.